Gabrieli v Rokycanech

V rokycanském Okresním muzeu Dr. Bohuslava Horáka byla ve čtvrtek 6. září 2012 otevřena výstava „Giovanni Gabrieli a benátská hudba v Rokycanech“ u příležitosti 400. výročí úmrtí skladatele. Výstava chce návštěvníkům muzea v Rokycanech přiblížit život a dílo jednoho z nejvýznamnějších benátských skladatelů a varhaníků přelomu 16. a 17. století, italského umělce Giovanni Gabrieliho. Na pozadí státního a veřejného kulturního dění tehdejších Benátek je veřejnosti vykreslen prostřednictvím dobových grafických listů a dalších dobových vyobrazení pestrý a barvitý svět života na laguně. Výstava si v této souvislosti též klade za cíl vyzdvihnout úlohu rokycanského literátského bratrstva pro rozkvět dobové místní hudební kultury. Vyznáním převážně staroutrakvisté, se rokycanští literáti, působící od roku 1516 při tamějším chrámu P. Marie Sněžné v Rokycanech, zásadním způsobem zasloužili o rozvoj vícehlasého duchovního hudebního repertoáru druhé poloviny 16. století a první třetiny 17. století, jehož součástí byly i kompozice z pera benátských autorů, včetně děl Giovanni Gabrieliho. Výstava využívá málo známé a dosud nepublikované archivní dokumenty ze Státního okresního archivu v Rokycanech a vyzdvihuje význam tehdejší rokycanské intelektuální elity, latinských humanistů, pro rozvoj městské hudební kultury. Zpřístupňuje kulturní veřejnosti i zajímavé hudební ukázky z tzv. rokycanské hudební sbírky a dalších dobových pramenů a tisků domácí i zahraniční provenience, vztahující se k migraci benátské vícesborové hudby na území střední Evropy. Více o výstavě, kterou můžete navštívit do 28. 10., naleznete na www.muzeumrokycany.cz.

Sdílet článek: