František Jílek (1913-1993)

Letošní rok si připomínáme dvojí významné výročí (100 let od narození a 20 let od úmrtí) dirigenta Františka Jílka – dlouholetého šéfa operního souboru tehdejšího Státního divadla v Brně, šéfdirigenta Státní filharmonie Brno a v neposlední řadě pedagoga JAMU. Při této příležitosti pořádá Hudební fakulta JAMU 16. října 2013 vzpomínkovou akci s názvem „František Jílek (1913-1993) Osobnost dirigenta“, na níž bude umělec připomenut hned v několika rovinách.

Dopolední vstupní program bude věnován zejména odborné veřejnosti a studentům oboru dirigování. Jeden z žáků F. Jílka a současný pedagog JAMU doc. Jan Zbavitel se dlouhodobě věnuje interpretační problematice v oblasti dirigování janáčkovských titulů. Ve své přednášce bude tedy detailně analyzovat janáčkovskou interpretaci F. Jílka a poukáže na jeho umělecký odkaz současným dirigentským generacím.

Na přednášku naváže pietní akt u hrobu Františka Jílka na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně.

Odpoledne proběhne hudebně teoretická konference, jež přiblíží v řadě příspěvků životní a tvůrčí aktivity umělce. Zazní příspěvky nejen autorky chystané monografie o F. Jílkovi prof. Jindřišky Bártové, ale celé řady hostů – hudebních historiků z Brna, Prahy i Ostravy, a také umělcových kolegů či pamětníků.

Vzpomínková akce vygraduje slavnostním večerním koncertem v Besedním domě, kde v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava, sólisty Milana Al-Ashhaba (housle) a dirigentů prof. Rostislava Hališky a doc. Jana Zbavitele (oba jsou přímými žáky F. Jílka) zazní program výrazně orientovaný na osobnost dirigenta Františka Jílka.

Monika Holá

Sdílet článek: