Francouzský únor Collegia 1704

Jarní část koncertní sezony 2016/2017 zahájí Collegium 1704 dvojicí koncertů 2. a 3. února 2017 v Dvořákově síni Rudolfina, kde představí díla francouzského baroka z dob králů Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. Program pak ansámbl pod vedením Václava Lukse uvede 4. února 2017 v Annenkirche v Drážďanech.

„Král Slunce Ludvík XIV. učinil zámek ve Versailles svou hlavní residencí a jeho paláce a zahrady proměnil ve fascinující centrum kultury a umění, které se stalo nedostižným vzorem pro ostatní panovnické dvory. Okázalé operní produkce, nákladné dvorské slavnosti a velkolepé liturgické obřady v královské kapli byly nejen odrazem zájmu panovníka o umění, ale také symbolem síly a bohatství jedné z nejmocnějších říší tehdejší Evropy,“ řekl k únorovému programu Václav Luks, zakladatel a umělecký vedoucí Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704.

Ten představí 2. a 3. února 2017 v Dvořákově síni Rudolfina u nás zřídkakdy uváděné skladby francouzských barokních skladatelů. V první části koncertu zazní 2 skladby předního představitele hudby královské kaple ve Versailles – Jeana-Baptisty Lullyho. Jubilate Deo LWV 77/16, jedno z tzv. velkých motet, vzniklo v roce 1660 jako dílo oslavující svatbu Ludvíka XIV. Druhá uvedená Lullyho skladba, Te Deum LWV 55, velké moteto pro dvojitý sbor a orchestr z roku 1677, bylo zkomponováno u příležitosti křtin nejstaršího skladatelova syna Ludvíka. V předehře k Te Deum autor využil motivy ze svých úspěšných oper Atys a Isis.

Druhou polovinu večera zahájí In convertendo Dominus Jeana-Philippa Rameaua, jedna ze čtyř církevních děl skladatelova raného období, která se zachovala dodnes. Program uzavře Dominus regnavit Rameauova současníka Jeana-Josepha de Mondonville. V sólových rolích vystoupí spolu s Collegiem 1704 a Collegiem Vocale 1704 sopranistky Judith van Wanroij a Hana Blažíková, tenoristé Cyril Auvity, Václav Čížek a Benjamin Glaubitz a basista Benoît Arnould.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější