Florea Theatrum uvede v premiéře tanečního Mozarta

Ve dvoraně Lichtenštejnského paláce v Praze opět po roce vyroste Florea Theatrum: unikátní mobilní divadlo využívající principů barokní divadelní architektury. 29. června se tam uskuteční premiéra projektu Mozartiana, který společně uvedou Hartig Ensemble a Musica Florea.

Pro jeden z vídeňských maškarních plesů napsal o karnevalu roku 1783 Mozart třicetiminutové dílko Pantalon a Kolombína (nazývané též Harlekyniáda, Maškaráda či Hudba k pantomimě, KV 446). Tato hudba je navíc svázána přímo s jeho osobním vyžitím při veřejné produkci tehdy stále módního žánru baletů-pantomim podle vzorů italské commedie dell´arte u příležitosti reduty: v dopise svému otci Mozart popisuje, že sám představoval v tomto svém kuse Harlekýna, jeho švagrová Kolombínu a jeho švagr byl Pierotem. „Jde tedy o velmi osobní hudbu, kterou psal Mozart sám pro sebe a svou rodinu, což je velmi cenné. Skladatel vymyslel i scénář, jehož malé fragmenty se dochovaly nad partem prvních houslí, bohužel ostatní party jsou ztracené. Franz Beyer provedl v 60. letech 20. století orchestraci, kterou v roce 1995 znovu revidoval a doplnil předehru a finále z jiných Mozartových děl – s dirigentem Štrynclem jsme jeho návrh finále ještě přehodnotili,“ uvedla choreografka a režisérka Helena Kazárová.

Známější je jeho balet Les petits riens z roku 1778, který Mozart zkomponoval v Paříži pro tehdy velmi slavného choreografa Jeana Georgese Noverra. V českých divadlech byl uváděn pod ne úplně vystihujícím názvem Maličkosti, přesnější by byl překlad „Drobnůstky“. V rámci tohoto díla vystoupí i partnerský rakouský taneční soubor NEOBA, který se věnuje rovněž dobovému baletnímu repertoáru. Hudba vznikla na objednávku, Mozartovi se připisuje 13 čísel z celkového počtu 20. Libreto se nedochovalo, jen velmi stručný popis v Journal de Paris. J. G. Noverre, původní choreograf – a zřejmě i libretista – tohoto díla, jej uvedl již v roce 1767 ve Vídni. Ve Wienrisches Diarium je stručná zmínka o ději, který se od pozdějšího pařížského s účastí Mozartovy hudby trochu liší. Jelikož v té době skládal baletní hudbu též Ch. W. Gluck, je možné, že Noverre spolupracoval na své první verzi Les petites riens právě s ním. Gluckovu operu La Danza (Tanec) uvedl inscenační tým Heleny Kazárové a Marka Štryncla se svými soubory již v roce 2009. Roztančená předehra z tohoto díla a krátký pastýřský balet Narcis a Palimene vytvoří pro následující Mozartovu hudbu příhodný úvod, jelikož Gluck byl Mozartovým předchůdcem, příznivcem i mentorem.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější