Festival ZUŠ Open nabídne desítky koncertů

Festival ZUŠ Open. Zdroj: ZUŠ Open

Celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open vstupuje do svého 8. ročníku a pod heslem ZUŠlechťujeme uměním nabídne od 23. května do 9. června šest set akcí. Počtem účinkujících i rozsahem programu je bezesporu největší kulturní událostí v České republice. Žáci základních uměleckých škol vystoupí jak v tradičních sálech, tak zamíří i do veřejného prostoru, skupiny mladých muzikantů rozehrají parky, náměstí, kostely, zámky, ale třeba i vlakové nádraží. Radost z umění budou opět rozdávat i v nemocnicích či domovech seniorů. Patronkou festivalu je pěvkyně Magdalena Kožená, jejíž nadační fond dlouhodobě a systematicky vyzdvihuje význam základního uměleckého školství. „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ říká Magdalena Kožená.

Z jednodenního happeningu základních uměleckých škol iniciovaného Nadačním fondem Magdaleny Kožené se během osmi ročníků ZUŠ Open vyprofilovalo ve čtrnáctidenní celorepublikový profesionální festival s řadou doprovodných programů, do kterého se pravidelně zapojují výrazné umělecké osobnosti, kulturní instituce i další festivaly. Základní umělecké školy v ČR aktuálně navštěvuje téměř 250 000 žáků a studentů. Cílem festivalu je každoročně představit nejen práci jednotlivých škol, ale upozornit i na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání a přispívat k rozvoji jeho kvality. 

Magdalena Kožená, patronka festivalu ZUŠ Open. Zdroj: ZUŠ Open

Benefiční koncert v přímém televizním přenosu

Jedním z vrcholů letošního ročníku bude 28. května benefiční koncert Magdaleny Kožené a žáků ZUŠ v kostele sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně, který v přímém přenosu odvysílá Česká televize na ČT art. Pod taktovkou dirigenta Jana Kučery vystoupí osmdesátičlenný orchestr žáků a pedagogů ZUŠ a sbor tří set žáků ZUŠ, které vznikly jen pro tuto příležitost. S žáky ZUŠ vystoupí mimo jiné houslový virtuos Josef Špaček. Během večera zazní také světové premiéry děl Miloše Boka a Jana Kučery. Programem bude provázet generální ředitel České filharmonie David Mareček. Koncert se koná ve spolupráci a za podpory Asociace ZUŠ ČR, Charity ČR a Arcibiskupství pražského. Na otázku, jak náročné bude sjednotit tolik mladých muzikantů, kteří se neznají, dirigent Jan Kučera odpověděl: „V chrámu budeme trošku bojovat s prostorem i akustikou. Díky náboji, který v sobě ZUŠ Open má, nad námi visí hezká aura dobrého úmyslu a dobrých nápadů a věřím, že se koncert vydaří.“

Dirigent Jan Kučera. Foto: Petr Chodura

Letos bude Jan Kučera spolupracovat se ZUŠ Open již potřetí. „Považuji tento projekt za bohulibý. A toto slovo používám s tímto festivalem velice rád, protože nápadů i realizací, které projekt naplňují, je nesmírné množství a já z toho mám velikou radost. S velkou pokorou a vážností říká, že je pro mě veliká čest na něm spolupracovat. Opravdu mě to naplňuje velkou radostí,“ říká dirigent a pokračuje: „Vzpomínám na koncert s Magdalenou Koženou na kolonádě v Karlových Varech v roce 2019 a na koncert ve Valdštejnské zahradě v roce 2022, kde jsme s padesátičlenným orchestrem a dvousetčlenným sborem provedli například hudbu Jiřího Pavlici a Tomáše Kača.“

Tradičním velkolepým finále ZUŠ Open bude v sobotu 8. června celodenní program ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, na němž vystoupí na tisíc účinkujících ze všech krajů republiky. Program určený nejen pro rodinné publikum je přístupný zdarma a nabídne desítky koncertů, divadelních a tanečních vystoupení i výtvarné workshopy. Účinkující podpoří řada předních umělců, například klavírista Karel Košárek, choreografka Hana Achilles či Karlovarský symfonický orchestr

Koncert festivalu ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR. Foto: Petra Hajská

ZUŠ Open pomáhá

Dlouhodobým posláním festivalu ZUŠ Open je také podpořit spolupráci mezi jednotlivými ZUŠ napříč regiony a rozvíjet vzájemnou inspiraci. V letošním roce se tak uskuteční v každém kraji několik společných projektů ZUŠ, na jejichž programech se podílejí stovky žáků a pedagogů.

Pod festivalovým mottem ZUŠ Open pomáhá budou na programu i akce směřující k pomoci potřebným nebo zapojující děti se zdravotním handicapem či sociálním znevýhodněním. V rámci této programové řady žáci vystoupí na poutním místě Neratov, v klášteře Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze, Fakultní nemocnici Motol či v Secesním sále v Kroměříži. Řada základních uměleckých škol věnuje výtěžek z dobrovolného vstupného ve prospěch Charity ČR, místním sociálním službám či jiným neziskovým organizacím. Unikátní bude jízda hudebním autobusem žáků ZUŠ Vysoké Mýto za klienty domovů pro seniory. Michal Getz, ředitel Dětské psychiatrické nemocnice Opařany, která letos slaví sto let, zdůraznil v souvislosti se ZUŠkami důležitou věc: „Děti, které mají problémy, často nenajdou zázemí ani v základní škole. Bezpečné prostředí pak nalézají v základních uměleckých školách, kde je podporují a věří jim. Mohou se tam věnovat uměleckým disciplínám, které je zušlechťují.“ Getz rovněž ocenil práci nadačních fondů a poukázal na to, že suplují práci státu.

Nadační fond Magdaleny Kožené systematicky rozšiřuje své aktivity i o podporu dětí a mladých lidí, jejichž životy provází zdravotní handicap či sociální znevýhodnění. Tato podpora má formu úhrady školného, zapůjčení či úhrady hudebního nástroje, materiálů či podpory dalšího uměleckého vzdělávání.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější