Extravagantní barokní podvečery Collegia Marianum

Pražský hudební a taneční soubor Collegium Marianum zahájí v úterý 5. března jarní řadu 19. koncertního cyklu Barokní podvečery. Název letošního ročníku STRAVAGANZA napovídá, že tentokrát uslyšíme skladby výstřední, experimentální, fantaskní nebo programní, jež navíc zazní v interpretaci na dobové nástroje. Vybrané skladby budou představeny v historických sálech, které stylově i akusticky odpovídají charakteru uváděné hudby.

„Od konce 16. století byly termínem stravaganza označovány skladby různých forem s neobvyklým pojetím melodie, harmonie či rytmu. Nejčastěji se jednalo o imitaci zvuků přírody a zvířat. Označení La stravaganza použil například Vivaldi pro svou sbírku sólových koncertů, v nichž představil novou zvukovost a objevné melodické vedení,“ vysvětluje hráčka na barokní příčnou flétnu a muzikoložka Jana Semerádová, která je zároveň uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum a dramaturgyní Barokních podvečerů.

Úvodní koncert jarní řady, který se koná 5. března v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě, představí „programní“ díla autorů německé a francouzské hudební tradice. Společným motivem většiny skladeb je přitom oslava nejrůznějších požitků a zálib, například v popíjení kávy, tedy nápoje v 18. století dosud vzácného a málo rozšířeného. V  programu s názvem Les plaisirs tak zazní například Kantáta o kávě J. S. Bacha, kantáta Le Caffé Nicolase Berniera či části z programní ouvertury Johanna Bernharda Bacha nazvané Radost a Potěšení.

V pořadí druhý koncert jarní řady cyklu přinese posluchačům velmi zřídka hraná virtuózní houslová díla období baroka. V programu koncertu s názvem Bizzaria, který zazní dne 28. března v Barokním refektáři Kláštera dominikánů v Jilské ulici v Praze, zazní mimo jiné i zpěv skřivana ve stejnojmenné skladbě Alessandra Pogliettiho či kukání kukačky podle Bernarda Pasquiniho. Celý koncert uzavře zvukomalebná sonáta Heinricha Ignaze Bibera. Tato unikátní skladba původně českého skladatele obsahuje množství zvukových efektů od imitace hlasů nejrůznějších zvířat až po pochod mušketýrů.

Třetí z koncertů se koná 25. dubna v Letním refektáři Strahovského kláštera a je věnován hudebním ztvárněním vodního živlu. V programu s názvem Vodní hudba zazní skladby trojice Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi a Jean-Marie Leclair.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější