Ensemble Opera Diversa a Ensemble Versus přinesou do Červeného kostela pozdní renesanci i světovou premiéru

Dramaturgie letošního chrámového koncertu navazuje na tradici souborové linie usilující o uvádění (současných) duchovních děl v jejich původních prostorách, a zároveň doplňuje dvacetileté jubileum Ensemble Opera Diversa o další provedení světové premiéry od dlouhodobě spřízněného skladatele. Večer s názvem Exsultet, tedy velikonoční hymnus, proběhne 24. října od 19 hodin v Českobratrském evangelickém chrámu Jana Amose Komenského („Červený kostel“) v Brně. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Při návratu do „Červeného kostela“ na Komenského náměstí se setkávají dva zdánlivě vzdálené světy: výběr Responsorií Bílé soboty pozdně renesančního Carla Gesualda da Venosy z roku 1611 s novým Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase, který z iniciativy souboru zkomponoval skladbu využívající „ustálenou“ instrumentaci diversního smyčcového orchestru obohacenou o vibrafon a kvarteto historických nástrojů. Ve spolupráci s komorním sborem Ensemble Versus tak vznikl program, který pod pomyslnou taktovkou Gabriely Tardonové symbolizuje étos dlouhodobých snah souboru přinášet nové, znovuobjevovat pozapomenuté a hledat kontexty v méně provozovaném.

Text Exsultet je rozdělen na 24 strof (odstavců, oddílů). Každý z oddílů je založen na prodlevě vybrané z katalogu „mých oblíbených čtyřzvuků“. Tento soupis čtyřzvuků, jejichž společnou vlastností je jistá harmonická víceznačnost (v rámci tonálního/modálního uvažování) a napětí mírné disonance (vždy obsahují interval sekundy či septimy) jsem si před nějakou dobou sestavil, aniž bych měl v úmyslu použít jej právě v Exsultet. Čtyřzvuky jsou pak různě instrumentačně pojednány: zpočátku jako statické prodlevy, později se pomocí figurací a oktávových transpozic „rozhýbají“. Nad nimi se klenou melodické linie. Na několika místech dojde i ke kánonickému, tj. fázovému zahuštění výchozího jednohlasu. Také rytmus vychází z uvolněného chorálního stylu, svobodně střídajícího metrum dle požadavků textu. V rytmizovanějších pasážích se pak rytmus zpevňuje k precizní pulzaci v duchu Reichova minimalismu,“ přibližuje skladbu Ondřej Kyas.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější