Dvořákova Praha se stala členem Asociace hudebních festivalů ČR

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha se stal členem Asociace hudebních festivalů České republiky a připojil se tak ke čtrnácti významným festivalům klasické hudby, které se konají napříč republikou a termínem konání naplňují kalendář celého roku.

Naším opětovným vstupem chceme vyjádřit snahu o posílení důstojného postavení vysoce kvalitních festivalů klasické hudby v rámci hodnot společenského a kulturního života v naší zemi. Asociace je pracovní a diskusní platformou kulturních institucí, jejichž zájmem je šíření a rozvoj trvalých hodnot kulturní historie i současnosti napříč společností. A kvalita vztahu k těmto hodnotám svědčí o vyspělosti společnosti jako celku,“ říká Jan Simon, ředitel festivalu MHF Dvořákova Praha.

Jan Simon

Nesmírně si vážím rozhodnutí Dvořákovy Prahy posílit řady naší asociace a zařadit se tak po bok festivalů jako Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Harmonia Moraviae a celé řady dalších. S ohledem na turbulentní geopolitickou situaci, ekonomickou nestabilitu a devastující následky dvou pandemických let náš obor čekají nelehké výzvy. Festivaly klasické hudby jsou zásadní součástí českého kulturního života a klasická hudba je fenoménem, který činí Českou republiku výjimečnou i ve světovém kontextu,“ uvádí Pavel Trojan, prezident Asociace hudebních festivalů ČR, reprezentant festivalu Pražské jaro. „Vedeme intenzivní dialog s ministerstvem kultury i zástupci samospráv, aby se kultura v dobách krize nedostala na okraj zájmu politiků.

Pořadatelé festivalů zpravidla nejsou státními příspěvkovými organizacemi, ale obecně prospěšnými společnostmi, které se každoročně v grantovém řízení ucházejí o veřejnou podporu. Jsou úspěšnými příklady vícezdrojového financování kultury. Je zásadní, aby program veřejné podpory festivalů reagoval na aktuální situaci a byly vyřešeny dlouhodobé systémové nedostatky – jako například absence víceletých grantů Ministerstva kultury a byly přijaty legislativní úpravy, které by umožnily efektivnější sponzoring kultury ze soukromých zdrojů. Asociace hudebních festivalů České republiky byla v těchto tématech vždy aktivní, v červnu kupříkladu spoluiniciovala zasedání Podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny, které se věnovalo těmto otázkám. Jednání se účastnil také pan ministr kultury a pořadatelé festivalů. Jsem si jist, že naléhavost situace si uvědomují i reprezentanti státu,“ uzavírá Trojan.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější