Dvacáté barokní podvečery Collegia Marianum představí mistry italské hudby a oblíbenou operu Ludvíka XIV.

Collegium Marianum, soubor zaměřený na interpretaci staré hudby, zahájí 10. března dvacátý koncertní cyklus Barokní podvečery. Pro jubilejní ročník připravil celkem sedm hudebních večerů. „Dramaturgie jubilejního ročníku, který nese podtitul Grandi Maestri, představí tvorbu výrazných osobností italské barokní hudby a jejich vliv na tehdejší hudební produkci v českých zemích,“ uvádí umělecká vedoucí souboru a dramaturgyně Jana Semerádová. Vedle Barokních podvečeru připravuje Collegium Marianum v pořadí čtvrtý ročník mezinárodních interpretačních kurzů Akademie Versailles, který se uskuteční 18. – 23. února. Hlavním tématem letošních kurzů je francouzská barokní opera Atys, již zkomponoval Jean-Baptiste Lully v roce 1676 a která se stala nejoblíbenější operou krále Ludvíka XIV. Závěrečné koncertní provedení opery bude přístupné veřejnosti.

Jarní řadu slavnostně zahájí koncert Maestro delle Nazioni, který je poctou houslovému virtuosovi a skladateli Giuseppemu Tartinimu, jehož 250. výročí úmrtí si v roce 2020 připomeneme. Tartiniho dílo je ostatně leitmotivem celého ročníku Barokních podvečerů. Koncert pod laskavou záštitou pana Williama Lobkowicze se uskuteční v překrásném prostředí Lobkowiczkého paláce a kromě Tartiniho děl představí také skladby Antonia Vivaldiho. Postní koncert představí díla dvou velikánů neapolské operní školy – Stabat Mater Alessandra Scarlattiho a nově objevenou skladbu ze svatovítské katedrály Giovanni Battisty Pergolesiho – se sólistkami Hanou Blažíkovou a Markétou Cukrovou. Závěrečný koncert jarní řady je inspirován kariérou jednoho z nejvýznamnějších českých barokních skladatelů, Bohuslava Matěje Černohorského. Na program jsou zařazena díla jeho současníků i žáků, s nimiž se setkal v Praze či během svého působení v Assisi a Padově.

Čtvrtý ročník interpretačních kurzů Akademie Versailles se bude věnovat výhradně francouzské barokní opeře. Operu Atys se studenty a mladými profesionály nazkouší přední znalci francouzské barokní estetiky: sopranistka Chantal Santon Jeffery, režisérka a choreografka Deda Cristina Colonna, flétnista a dirigent Alexis Kossenko a umělecký ředitel Centra barokní hudby ve Versailles Benoît Dratwicki. Studenti se detailně seznámí s principy instrumentální a vokální interpretace, ornamentikou, barokní gestikou, správnou výslovností a deklamací francouzštiny. Koncertní provedení opery Atys s barokní gestikou se bude konat 23. února ve 14.00 v koncertním sále Pražské konzervatoře. Výsledky své společné práce představí veřejnosti téměř čtyřicítka mladých pěvců a instrumentalistů z České republiky a dalších čtrnácti zemí celého světa, například Argentiny, Brazílie, Izraele, Japonska, Rumunska nebo USA. Vstup je zdarma na základě povinné registrace na webu. Veřejnost je vítána rovněž na úvodní přednášce s názvem Lully, Atys and the French Baroque Opera, kterou povede Benoît Dratwicki dne 18. února v 10.00 na Pražské konzervatoři. I zde je vstup zdarma s podmínkou registrace.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější