Dva v jednom: představení nového Sálu pro Brno

Spojení dvou struktur v jedné budově. Jedna je masivní, uzavřená a podřízená hudbě a hudebníkům. Druhá pak transparentní, přístupná, otevřená lidem. Tak mluví o projektu nového koncertního sálu pro Brno generální projektant týmu Tomasz Konior. Na návrhu stavby pracoval od letošního ledna spolu s předním světovým akustikem Yasuhisou Toyotou a architektem Petrem Hrůšou. Výsledky své práce tým představil dnes nejprve orchestru Filharmonie Brno a poté i představitelům města, kraje, ministerstva kultury a dalších institucí včetně médiím.

Nový koncertní „Sál pro Brno“ patří ke strategickým projektům města. „Brno získalo koncem loňského roku významný titul „město hudby“ a zařadilo se do sítě kreativních měst UNESCO. Jsem rád, že se blížíme k tomu splatit dluh, který vůči tomuto titulu cítím, a to je postavit dosud chybějící koncertní sál na špičkové úrovni,“ řekl primátor Brna Petr Vokřál.

, foto salprobrno.cz

Projekční tým, který s městem podepsal smlouvu letos 15. ledna, dnes v Brně přiblížil přítomným svou představu Janáčkova kulturního centra a prezentoval vizualizace návrhu projektu. „Navržený koncept je výsledkem několikaměsíční velmi intenzivní práce projektového týmu a množství pracovních setkání. Mám radost z toho, že do tvůrčího procesu zasáhl i šéfdirigent Filharmonie Brno Dennis Russell Davies, který má zkušenost se sály po celém světě a stál nedávno při otevření nové opery v Linci. V Brně vzniká naprosto unikátní stavba, která vychází z ducha města a které přeji, aby ji orchestr a všichni Brňané vzali za svou,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Nový koncertní sál v proluce mezi Besední a Veselou ulicí, v těsném sousedství Besedního domu, se stane domovem pro brněnskou filharmonii. Více než stočlenné těleso nyní hraje i zkouší v nevyhovujících podmínkách: na pódium Besedního domu, kde filharmonie sídlí, se orchestr v plném obsazení nevejde a Janáčkovo divadlo, kde často koncertuje a které je navíc nyní zavřené, nemá vyhovující akustické podmínky. Sál má být nejmodernější stavbou svého druhu v České republice. Nabídne kapacitu kolem 1300 posluchačů a akustiku světových parametrů. V současné době je hotová hrubá stavba první etapy, tedy podzemních garáží pro bezmála 200 aut. Garáže se otevřou souběžně s dokončením celé nadzemní stavby.

, foto salprobrno.cz

Podle generálního projektanta Tomasze Koniora je vedle zmíněné duality dalším charakteristickým rysem stavby její vrstevnatost umožňující pohodlný pohyb mezi patry i důsledné tvarování struktury budovy. „To klíčové je samozřejmě srdce celé budovy, koncertní sál. Velké pódium poskytuje téměř neomezené možnosti obsazení orchestru, od sólových recitálů a komorních koncertů přes početná obsazení velkých symfonií až po skladby, při kterých účinkuje i sbor,“ zdůraznil Tomasz Konior.

Upozornil, že tým dokončil první etapu práce, tedy koncepci. Ta se bude dále vyvíjet v souvislosti například s limity území či legislativy, které určí finální podobu stavby. „Přiznávám, že parcela v Brně pro nás byla výzvou, protože je relativně malá. Vždy se ale snažíme udělat z omezení výhody a řídit se především zkušenostmi a ověřenými postupy,“ podotkl Konior s tím, že jeho cílem je navrhovat stavby, které ladí s duchem doby, aniž by musely být originální za každou cenu a zároveň je netížily komplexy z minulosti.

Sdílet článek: