Pelikán podpoří Rybu na druhém ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby

V neděli 28. dubna začíná druhý ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby, jehož cílem je prezentace Ryby jako renesanční osobnosti a talentovaného umělce, tedy nejen jako autora České mše vánoční. Festival během tří měsíců nabídne pět koncertů, mši, odbornou konferenci a interpretační kurzy s workshopy. To vše na místech Rybova kraje – v Rožmitále pod Třemšínem, v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy, ve Starém Rožmitále a na zámku v Březnici. Závěrečný koncert se uskuteční ve čtvrtek 20. června v pražském chrámu Sv. Mikuláše na Malé Straně a na programu bude světová premiéra Nešporních zpěvů J. J. Ryby.

Na koncertech vokálně-instrumentální, symfonické a komorní hudby se představí mladí i renomovaní umělci, kteří se ujmou skladeb J. J. Ryby a dalších skladatelů včetně jeho současníků. Každému koncertu bude předcházet dramaturgický úvod, samotný program pak nabízí známá jména: violoncellistu Eduarda Šístka, který provede rožmitálskou premiéru Rybova violoncellového koncertu, Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové, orchestr L’Armonia Terrena, Škampovo kvarteto, vokální soubor L’Armonia vocale, dirigenty Zdeňka Klaudu, Zbyňka Müllera a Jakuba Kydlíčka se Smíšeným pěveckým sborem a Barokním orchestrem pražské Konzervatoře. V netradiční roli varhaníka se představí kapelník Ensemble Inégal Adam Viktora.

Jaroslav Pelikán

Festival zároveň podporuje vznik nové hudby – v loňském roce uvedl skladbu Jaroslava Pelikána Confessiones a na nadcházející ročník se chystá uvedení jeho Tria pro flétnu, violu a violoncello. Dramaturg festivalu Zdeněk Klauda přibližuje důvody pro výběr právě tohoto autora: „Chceme poukázat na nutnost nové tvorby, která tak Rybovi ležela na srdci, a integrovat ji do běžného koncertního provozu. Nechceme ji odsouvat do specializovaných festivalů a přehlídek soudobé tvorby, jak se tomu nezřídka děje. Skladatelé Ryba i Pelikán toho mají společného více, než se může zdát: Ani jeden z nich se skladbou neživí, oba dva jsou hluboce věřící, systematicky se věnují duchovní tvorbě a oběma leží na paměti srozumitelnost jejich hudebního jazyka v daném časoprostoru. A já osobně u obou dvou vnímám stejnou míru pokory, která z jejich hudby sálá.

Slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku skladatelské soutěže Jakuba Jana Ryby se uskuteční v rámci závěrečného koncertu. Úspěšné letní workshopy, které byly loni otevřeny pro flétnisty a varhaníky, budou letos také pokračovat, a to v rozšířené edici – přibude sborový zpěv, kytara pro chrámové scholy a kompoziční cvičení. Během těchto kurzů se mladí hudebníci seznamují s řadou užitečných znalostí a dovedností, jak upřesňuje Zděnek Klauda: „Na srdci nám leží zejména soudobá liturgická hudba (skladba, sborový zpěv, kytarové scholy, varhany), vznik nových skladeb a úroveň provozování hudby na kůrech. Samozřejmě se zde studují i Rybovy skladby, aby si účastníci těchto workshopů odnesli Rybu do svého dalšího hudebního života a na kůry, kde působí nebo plánují působit.“ Nejlepší účastník kurzů je pozván k účasti na nadcházejícího ročníku, kde má možnost prezentovat své umění ve společnosti profesionálních hudebníků. Titul Rybův junior pro nejlepšího účastníka letních kurzů letos drží flétnistka Eliška Hejhalová. Frekventantka flétnové třídy Jaroslava Pelikána a vítězka soutěže Concertino Praga vystoupí 15. května společně se Škampovým kvartetem na zámku v Březnici, kde provede náročný part Pelikánova zmíněného Tria.

Sdílet článek: