Dny Bohuslava Martinů chtějí oslavit skladatelovo 130. výročí naživo i online

Poličský rodák by letos oslavil sto třicet let od svého narození. Festival pořádaný Nadací Bohuslava Martinů ve dnech 29. 11.–18. 12. oslaví toto výročí řadou komorních i orchestrálních koncertů. Vystoupí na nich klavírista Miroslav Sekera, houslista Bohuslav Matoušek nebo violoncellista Petr Nouzovský. Z komorních souborů se představí Smetanovo trio a Duo Bohémo, výherce loňského ročníku interpretační soutěže, která jako integrální součást festivalu proběhne i letos. Symfonické koncerty připravuje SOČR a Česká filharmonie. Provedena bude také světová premiéra skladby Miloše O. Štědroně, kterou nastuduje Kühnův smíšený sbor.

Online bude už samotný prolog festivalu, tradiční koncert Hudby hradní stráže, která zahraje části baletu Špalíček, málo hraný Korsakovův trombonový koncert nebo Nelhýblovo Concertante.

Program v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce uvede interpretační soutěž ve dvou kategoriích.  Společně budou soupeřit hráči na dechové nástroje (klarinet, trubka, flétna) a cembalo. Laureáti soutěže se představí na prvním festivalovém večeru v neděli 29. listopadu. Výherci loňského ročníku, klavírista Matouš Zukal a smyčcové Duo Bohémo, rozezní skladby Martinů ve společnosti Maurice Ravela, Luboše Sluky a Antonína Dvořáka ve středu 9. prosince.

Vedle nejmladší interpretační generace představí festival také umělce, kteří Bohuslavu Martinů věnovali podstatnou část svého uměleckého uplatnění. Tím je především houslista Bohuslav Matoušek, který nahrál skladatelovo kompletní houslové dílo. Na koncertě 14. prosince zahraje 3. houslovou sonátu Martinů a Sonátu A dur Césara Francka ve spolupráci s oceňovaným klavíristou Miroslavem Sekerou. Ten také celý festival zakončí svým recitálem v pátek 18. prosince, kde vedle českých autorů Janáčka, Smetany a Martinů uvede i virtuózní kusy Ference Liszta, včetně dvanácté Transcendentální etudy.

Duo Bohémo, foto archiv umělce

Další dva koncerty budou věnovány nástrojovému obsazení tria. Ve čtvrtek 17. prosince vystoupí Smetanovo trio s dramaturgicky i posluchačsky vděčným, přesto interpretačně velmi náročným programem Dvořákových Dumek a Martinů Bergerettes. Druhý z večerů připraví trio v neobvyklejším složení klarinet, violoncello a klavír. Klarinetistka Kateřina Soukalová, violoncellista Petr Nouzovský a švýcarský klavírista Gerard Wyss spojí své interpretační umění u Brahmsova Tria a moll. Posluchači se dále mohou těšit na Martinů 3. sonátu pro violoncello a klavír a Janáčkovu Pohádku.

Jean-Guihen Queyras

Dramaturgie festivalu připravila i větší koncerty, jejichž osud závisí na nařízení vlády ČR. Pokud se budou moci v prosinci opět provádět vokální skladby, představí se Kühnův smíšený sbor kantátou Mikeš z hor, Madrigaly a Písničkami na dvě stránky. Vedle Martinů bude vrcholem večera 15. prosince světová premiéra skladby Mitelei na dětské texty pro smíšený sbor, klavír a bicí Miloše Orsona Štědroně.

Na situaci v prosinci závisí také orchestrální koncerty ve Dvořákově síni Rudolfina. V pondělí 7. prosince by měl Symfonický orchestr Českého rozhlasu doprovodit kanadského violoncellistu Jeana-Guihena Queyrase v Dvořákově Koncertu h moll. Pod vedením Marka Šedivého v druhé půlce večera zazní Martinů 3. symfonie. Ve středu 16. prosince je v plánu koncertní provedení opery Bohuslava Martinů Ariadna v podání České filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila.

V jaké podobě se koncerty v prosinci uskuteční, není v současné situaci jisté. Nadace Bohuslava Martinů je připravena komorní koncerty zveřejnit v podobě záznamu na svých webových stránkách.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější