Desátým svazkem souborného vydání díla Bohuslava Martinů je Ariadna. Partitura byla pokřtěna na Smetanově Litomyšli

Souborné kritické vydání díla Bohuslava Martinů, projekt Nadace B. Martinů, edičně připravovaný Institutem B. Martinů a vycházející v nakladatelství Bärenreiter, úspěšně pokračuje již desátým svazkem, operou Ariadna. Nová publikace byla pokřtěna 30. června na zámku Nové Hrady před předpremiérou představení Třikrát Ariadna, které spojilo trojí zhudebnění antického mýtu – Monteverdiho, Bendu a Martinů.

Ariadna, lyrická opera o jednom dějství, H 370, je krátkou operou Bohuslava Martinů z roku 1958 na skladatelovo vlastní libreto podle divadelní hry Georgese Neveuxe Návrat Théseův. Její kritické vydání, které zohledňuje všechny dochované prameny, korespondenci a další zdroje, ze kterých lze rekonstruovat původní záměr skladatele, připravil editor Robert Simon v součinnosti s Institutem Bohuslava Martinů. Již desátý svazek souborného kritického vydání vydalo nakladatelství Bärenreiter.

Partitura byla slavnostně pokřtěna 30. června na zámku Nové Hrady při příležitosti předpremiéry projektu Třikrát Ariadna, který pro festival Smetanova Litomyšl připravila režisérka Magdalena Švecová. Operu Martinů spojila se zlomkem Nářek Ariadny z pera raně barokního mistra Claudia Monteverdiho a klasicistním kusem Ariadna na Naxu Jiřího Antonína Bendy.

Role kmotra nového svazku se ujal Pavel Smutný, president a zakladatel Bohemian Heritage Fund. Připomněl význam Bohuslava Martinů pro českou kulturu i její prezentaci v zahraničí. Ředitel Institutu Aleš Březina představil projekt kritického vydání a jeho důležitost právě v ohledu podpory provozování české hudby: „Hlavním přínosem nové edice je kromě precizně zpracovaného notového textu, vycházejícího z detailní znalosti všech notových i nenotových pramenů také objasnění překvapivé a až dosud zcela neznámé geneze vzniku díla.

Zúčastnil se též Michal Novenko, místopředseda Správní rady Nadace Bohuslava Martinů, která Institut i projekt souborného vydání setrvale podporuje již od roku 1995. Šéfredaktorka nakladatelství Bärenreiter Eva Velická, vyjádřila odhodlání nakladatelství i nadále pokračovat v projektu souborného kritického vydání i navzdory zhoršené ekonomické situaci.

Desátý svazek Souborného kritického vydání díla Bohuslava Martinů byl pokřtěn jen necelé dva měsíce po křtu devátého svazku edice obsahující klavírní koncerty č. 4 „Inkantace“ a č. 5 „Fantasia concertante“.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější