Demotivující prostředí a špatná komunikace: Odbory Opery Národního divadla a Státní opery vyhlásily stávkovou pohotovost

Odborové organizace Opery Národního divadla a Státní opery dnes na tiskové konferenci vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je netransparentní a nekoncepční řízení Národního divadla, které podle odborů ohrožuje stabilitu Opery ND a SO i hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Požadují nové obsazení pozice uměleckého ředitele Opery ND a SO a hudebního ředitele Státní opery a výběrové řízení na místo ředitele Národního divadla.

Chceme znát, jaký bude vývoj opery. Pan Hansen začal zasahovat do sezony 2019/2020, aniž by na ni měl pouvoir. Doteď nemáme jasno, kdo za nadcházející sezonu zodpovídá. Chceme vědět, jakým způsobem probíhal výběr nového ředitele, které osobnosti byly osloveny. Proběhlo jejich slyšení před garanční radou? Jsou k dispozici písemné koncepce těchto osobností? Na základě jakých kritérií rozhodovala garanční rada? Existuje písemná koncepce nového ředitele? Nic z toho nevíme,“ řekla předsedkyně umělecké rady sólistů ND Lenka Šmídová.

Zástupci odborů na konferenci uvedli, že postrádají smysluplný umělecký rozvoj Opery ND a SO. „Byli jsme seznámeni s dramaturgií pro sezonu 20/21, kterou navrhl pan Hansen. Víceméně kopíruje kmenový repertoár. Prodaná nevěsta, Carmen a Don Giovanni jsou v současnosti nejhranějšími tituly, jsou to funkční inscenace. Nasadit takové premiéry není pro publikum Národního divadla obohacení. A pro soubory to je demotivující a devastující. Do smysluplného rozvoje by měly patřit i komorní koncerty, které jsou běžné v jiných světových metropolích. Chybí nám také péče o mladou generaci sólistů, nemáme operní studio, nefunguje tady výchova budoucí generace operního publika. Navíc zvaním zahraničních hostů za evropské honoráře se nezlepší situace v souborech,“ řekl předseda umělecké rady Orchestru ND Vratislav Vlna.

Zástupci také připomněli, že Ministerstvo kultury má ve své gesci 29 příspěvkových organizací a pouze Národní divadlo je obsazeno ředitelem bez výběrového řízení. „Byla jsem dnes ráno pozvána na schůzku k panu řediteli Burianovi. Řekl mi, že je všechno v pořádku a všechno proběhlo, jak má být. Každý si musí udělat svůj vlastní názor. Pokusila jsem se setkat s lidmi, kteří by nám mohli pomoct, mimo jiné i s panem prezidentem. Je tady obrovská nervozita, nikdo neví, co bude,“ řekla Eva Urbanová.

Umělci ND nedávno v otevřeném dopise požadovali vysvětlení okolností nástupu uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery Pera Boye Hansena, který se ujímá funkce 1. srpna. Na konci května na post ředitelky Opery ND a Státní opery rezignovala Silvia Hroncová, po ní i umělecký ředitel Opery ND Petr Kofroň.

Jde pořád o jednoduchou, ale principiální otázku: jestli smí ředitel Národního divadla po poradě s domácími i zahraničními odborníky jmenovat uměleckého ředitele souboru v souladu s platným právem a zřizovací listinou Národního divadla nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem některých zaměstnanců nebo některých odborových organizací,“ vyjádřil se k situaci ředitel ND Jan Burian. „Ostatně i umělecké rady jsou jen poradními orgány hudebních a uměleckých ředitelů a ani v jejich statutech není nic, co by je opravňovalo bránit například nástupu renomovaného operního manažera do funkce. Chápu, že v tak velké instituci nemusí všichni zaměstnanci milovat své nadřízené, i tak bychom však měli vést korektní dialog uvnitř instituce. Vytváření nepravdivého dojmu, že nový umělecký ředitel, který nahradí svého předchůdce po té, co mu skončila smlouva, „rozvrátí“ české divadlo, je, promiňte, urážka inteligence většiny zaměstnanců Národního divadla.  S odborovými organizacemi se scházíme pravidelně, v aktuální sezoně se uskutečnilo devět jednání vedení Národního divadla s předsedy odborových organizací – naposledy ve dnech 22. 5. a 4. 6. 2019, kde se řešila běžná agenda, a o žádné krizi nepadlo jediné slovo. Jsem přesvědčen, že otázky zaměstnanců jsem odpověděl otevřeně a vstřícně, o čemž svědčí i řada kladných reakcí. Nevím zároveň, že by vedení Národního divadla jakkoliv porušilo platná ustanovení kolektivní smlouvy ze dne 1. 2. 2018 v plném znění,“ uvedl Jan Burian.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější