David Mareček zůstává ředitelem České filharmonie. Ministr kultury Daniel Herman potvrdil vedení ČF i PFS

V pátek 25. listopadu 2016 proběhlo jednání Komise pro výběr kandidáta na funkci generálního ředitele České filharmonie a ředitele Pražského filharmonického sboru, jehož součástí byly osobní pohovory s uchazeči.

„Do výběrového řízení, vyhlášeného dne 9. září 2016, se přihlásil jeden uchazeč o funkci generálního ředitele ČF a dva uchazeči o funkci ředitele PFS. Ministr kultury Daniel Herman se ztotožnil s doporučením výběrové komise jmenovat do funkce generálního ředitele ČF pana MgA. Davida Marečka, Ph.D. a do funkce ředitelky PFS paní PhDr. Evu Sedlákovou, a to s ohledem na výborné hodnocení obou navržených kandidátů i s přihlédnutím k dosavadním výsledkům jejich činnosti ve funkci,“ uvádí tisková mluvčí MK ČR Simona Cigánková.

Eva Sedláková, foto Pražský filharmonický sbor

„Blahopřeji paní ředitelce i panu řediteli. To, že jsem mohl oba v jejich funkcích potvrdit, svědčí o velmi kvalitní a zodpovědné práci, kterou pro naše příspěvkové organizace – Pražský filharmonický sbor i Českou filharmonii – odvádějí. Na další spolupráci s nimi se proto upřímně těším,“ uvedl ministr kultury Daniel Herman.

Sdílet článek: