David Eben zve na putování

(Schola Gregoriana Pragensis, Marek Eben – mluvené slovo, MHF Pražské jaro, 20:00, Národní technické muzeum)

Současná umělecká scéna je charakteristická usilovným hledáním nových pohledů a vztahů mezi člověkem a světem, ve kterém žije. V tomto smyslu je velkou inspirací a výzvou, zasadit meditativní hudbu gregoriánského chorálu do jemu tak odcizeného prostředí technických vynálezů a artefaktů. Tento koncert v tak pragmatickém prostředí by chtěl ukázat, že geniální lidský mozek a tajemství duše nelze od sebe oddělit, že tvoří identitu a jen v jejich vzájemném propojení je lidství ve své plnosti.

Jako téma koncertu – inspirováni prostředím technického muzea – jsme zvolili obraz člověka putujícího – homo viator. Cesta je od pradávna symbolem pro lidský život; je v něm vyjádřena proměnlivost a neklid pozemské existence i hledání jejího směru, cíle a smyslu. Tato symbolika byla velmi silně vnímána ve středověku, a stejně aktuální je i ve světě 20. a 21. století. Svědčí o tom i úryvky básnických textů, které zazní během koncertu: dotýkají se technických objektů jako symbolů i jako nedílných součástí lidských osudů. Myšlenky obsažené v textech naleznou své vyjádření ve zpěvech gregoriánského chorálu a středověkého vícehlasu.

Sdílet článek: