Czech Ensemble Baroque zve na Vánoce českých kantorů s famfrnochy

Tradiční vánoční koncert Czech Ensemble Baroque v Besedním domě letos představí Pastorely a Vánoční mši českých kantorů jako Tomáš Norbert Koutník či Jan Václav Kopřiva. Posluchače čeká 21. prosince vánoční atmosféra, jak ji prožívali kantoři českých kůrů, a v jedné skladbě také famfrnochy, které vyrobil sám dirigent souboru Roman Válek. Na koncertu s názvem Vánoce českých kantorů vystoupí Markéta Böhmová, Lucie Netušilová, Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka, Richard Šeda, Lucie Dušková a další.

Hudba českých kantorů představovala významnou epochu v dějinách naší hudební historie. Kantorské povolání se velmi často v rodinách dědilo, a proto známe celé rody (Brixi, Benda, Dusík a další), jejichž příslušníci formovali a rozvíjeli hudební myšlení a vnímání mnoha generací. Vedle provozování duchovní hudby na kostelních kůrech mnohdy kantoři i komponovali. Nejčastěji se jednalo o účelové, příležitostné skladby pro kostel, a školu, která tvořila předěl mezi hudbou lidovou a hudbou vrcholně artificiální, ke které však jednoznačně směřovala.

Specifický útvar – pastorela – pak byl komponován pro dobu vánoční. Pastorely mají původ už v baroku. Jedná se o drobná vánoční oratoria na lidové texty, respektive na texty v lidovém duchu. Charakteristickým rysem pastorel jsou stylizované dialogy pastýřů, ovlivněné vedle latinských pastorel též lidovými koledami. Jejich obliba v českém prostředí byla dána především českými texty, ale též jednoduchostí hudební faktury: kvintové prodlevy, melodika vytvořená z rozloženého durového kvintakordu, jednoduchá harmonie apod.

Spojením výše zmíněných prvků vznikl zajímavý podtyp hudebního dramatu na pomezí lidové hudby a umělého divadla. Ve své podstatě se jedná o opery pro prostý lid. „V pastorelách se objevují nejenom lidové motivy, ale i citace melodií lidových koled. Tyto malé kantáty, ve kterých vystupují rozličné postavy jako třeba pastýři, tři králové, vesničané a podobně, jsou velmi typickým prvkem české hudební kultury, a proto jsme jim věnovali samostatný vánoční program,“ zve dirigent Roman Válek, který pro tento koncert dokonce vyrobil čtyři famfrnochy. Jedná se o starodávný český lidový rytmický hudební nástroj, patřící do skupiny bicích nástrojů blanozvučných, s neurčitou výškou tónu. Je to hliněná nebo plechová nádoba, která je potažena napnutou měchýřovou blanou a uprostřed je provlečen svazek žíní.

Sdílet článek: