Czech Ensemble Baroque bude streamovat Vánoční omšu

Tradiční vánoční koncert Czech Ensemble Baroque letos proběhne ve formě živého streamu. Na koncertě s názvem Harmonia Pastoralis zazní skladby Adama Václava Michny z Otradovic, Georgia Zrunka a Johanna Sebastiana Bacha.

Od pondělí spolu intenzivně zkoušíme,“ říká dirigent a umělecký vedoucí ansámblu Roman Válek. „Do programu jsme kromě Vánočních písní A. V. Michny z Otradovic a Bachova Concerta in d moll, zařadili také Zrunkovu Vánoční omšu, která je považována za slovenskou obdobu Rybovy Vánoční mše, protože se jedná o první mši ve slovenském jazyce, nebo přesně řečeno v Záhorskem nářečí. Úpravy františkánské mše, která je typická vokálním jednohlasem se ujal dirigent a varhaník Marek Čermák,“ doplňuje Roman Válek.

Georgius Zrunek působil jako varhaník a hudební pedagog, sepsal sborník mešních písní Liber Sanctorum, který zanechal klášteru v Žilině. Dalším jeho sborníkem je Praeconium Mariae (Mariánský chvalozpěv) a v archívu žilinského kláštera se uvádí, že Zrunek je autorem ještě několika dalších sborníků, při jejichž sestavování mu pomáhal Edmund Pascha. Jemu bylo donedávna přislibováno také nejslavnější Zrunkovo dílo z roku 1766 Missa Prima in F pro Festi Natalitiis. Ve své kompozici využívá kombinace latinského textu ordinária doplněné o lidové koledy a pastorely. Zrunkovu mši mohou čeští posluchači znát z nahrávky, kterou v roce 2000 vytvořil Jiří Pavlica s Hradišťanem, smíšeným sborem Ars Brunensis a brněnským komorním orchestrem. Živý přenos můžete sledovat na Facebooku a YouTube kanálu Czech Ensemble Baroque.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější