Čtvrtstoletí duchovní hudby v Olomouci

Dvacet pět let bývá v životě člověka výrazem mladosti, pocitu nekonečných perspektiv, plnosti energie a počátku hledání skutečné dospělosti. V případě hudebního festivalu je však čtvrtstoletí kontinuální existence spíše potvrzením jeho vyzrálosti. Podzimní festival duchovní hudby vstupuje v tomto roce do svého jubilea. V souvislosti s tím připravilo jeho vedení program, který navazuje na dosavadní tradici, zároveň ale přináší řadu mimořádných koncertů.

Letošní ročník Podzimního festivalu duchovní hudby zaštítil a finančně podpořil hejtman olomouckého kraje, moravský metropolita a primátor města Olomouc a ministr kultury ČR. Koncerty jsou opět umístěny do historicky cenných prostor spojených s duchovním, společenským a kulturním životem Olomouce.  Návštěvníci jsou zváni do velkolepého chrámu sv. Mořice, reprezentativních prostor olomouckého arcibiskupství, dómu sv. Václava, do kostela Navštívení Páně zvaného U kapucínů, do uměleckého univerzitního centra v konviktu bývalého jezuitského kláštera a do akusticky pozoruhodného chrámu Panny Marie Sněžné. 

Festival zahajuje mimořádným koncertem ve čtvrtek 20. 9. v chrámu Panny Marie Sněžné, který vzniká v koprodukci s Muzeem umění Olomouc a je věnován 85. narozeninám jedné z nejvýraznějších osobností současné hudby polskému skladateli, dirigentovi a legendě evropské avantgardy Krzysztofu Pendereckému. Z jeho bohatého a myšlenkově hlubokého díla zazní na festivalu celovečerní Credo, skladba pro velký orchestr, sbory a kvarteto sólistů. Koncert diriguje sám Penderecký, který dílo nastudoval s Filharmonií Karola Szymanowského Krakov a kvintetem polských sólistů.

Koncert, který následuje v programu festivalu, je stylovým kontrastem vůči koncertu úvodnímu. V neděli 23. 9. bude v dómu sv. Václava provedena česká premiéra stylově postmoderní skladby současného anglického autora Karla Jenkinse Stabat Mater. Jenkins se proslavil i jakou autor jednoho z nejúspěšnějších hitů minulého století skladby Adiemus, v které se mísí hudba vážná s hudbou etnickou. Obdobně Stabat Mater je inspirováno řadou světových kultur ve výběru textů i hudebním zpracování. Jako interpretka se v rámci tohoto koncertu představí zpěvačka a houslistka Iva Bittová, altistka Lucie Ceralová a hráč na šakuhači Vlastislav Matoušek.

Kateřina Chroboková, foto kattamusic.com

Dirigentské mistrovství zakladatele a dlouhodobého dramaturga festivalu Stanislava Macury připomene festival ve středu 26. 9. v arcidiecézním muzeu představením filmového záznamu koncertu z roku 2002, při kterém zazněl Sukův Asrael a skladba Wojciecha Kilara Koscielec

Koncert Kateřiny Chrobokové, v neděli 30. 9. v chrámu sv. Václava, v kterém se představí nejen jako varhanice, ale i jako zpěvačka, skladatelka a aranžérka, bude bezpochyby pro diváky překvapením. Projev interpretky je hodně neformální, stejně tak jako její úpravy a interpretace duchovních skladeb a písní minulosti. Umělkyně vystupuje pod jménem Katty a svoje vystoupení doprovází i jedinečným světelným designem.

V konviktu bývalého jezuitského kláštera se ve středu 3.10.  představí mladý komorní soubor Récréation de musique Ensemble. Jeho hráči jsou skvělí instrumentalisté, kteří vystudovali hudební školy v zahraničí a které spojil zájem o hudbu tzv. galantního stylu, čili hudbu evropského rokoka. Koncert bude složen ze skladeb, které zněly v Paříži kolem poloviny 18. století.

Ensemble Versus, foto archiv EV

Výročí vzniku Československa připomene festival mimořádným koncertem v neděli 7. 10. v chrámu sv. Mořice, který bude zaznamenávat i Tv Noe a Český rozhlas. Zazní na něm nové nastudování rozsáhlého kantátového díla Josefa Bohuslava Foerstera Svatý Václav, které vzniklo k desetiletému výročí vzniku republiky. Dílo je pro velikost provozovacího aparátu, délku a interpretační náročnost provozováno velice málo. Dílo je napsáno pro deset sólistů, recitátora, smíšený sbor, dětský sbor, velký orchestr a varhany.  Jedná se o jedinečnou skladbu na libreto Antonína Kláštereckého. Kantátu nastudoval s Filharmonií Hradec Králové a sborem opery Národního divadla moravskoslezského dirigent Jakub Klecker.

Významné osobnosti duchovního života Olomouce biskupovi Stanislavu Pavlovskému bude věnován koncert hudby vrcholné renesance. Soubory Ensemble Versus a Capella Ornamentata provedou v neděli 14. 10. polyfonní mši, zkomponovanou pro S. Pavlovského Missa Undique flammatis Olomucum sedibus arsit Jacoba Handla Galluse a moteta Nicolause Zangia, skladatelů, kteří jsou svými životy a díly spjati s předbělohorskými dějinami Čech a Moravy a především s Olomoucí.

V tradici festivalu bude závěr patřit rozsáhlému oratornímu dílu a to Requiem Giuseppe Verdiho. Náročných sólových partů se ujal kvartet skvělých interpretů, kteří na festivalu vystupují téměř tradičně a to Nana Miriani, Jana Sýkorová, Tomáš Černý a Martin Gurbal. Vystoupí společně s Českým filharmonickým sborem Brno a Moravskou filharmonií Olomouc pod taktovkou rezidenčního dirigenta Jaromíra M. Krygela.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější