Concertino Praga otevírá 57. ročník soutěže pro mladé hudebníky

Příležitost pro mladé hudebníky napříč obory opět nabízí Dvořákova mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky Concertino Praga, jejíž finále proběhne na festivalu Dvořákova Praha 2023. Do nadcházejícího ročníku se mohou přihlásit hráči ve dvou kategoriích: hra na sólový nástroj a komorní hra. Soutěž vypisují společně Český rozhlas a Akademie klasické hudby. Přihlášky je možné podávat přes webové stránky soutěže do 31. března 2023. Ve vybraných oborech také došlo k posunutí věkové hranice na 18 let.

Concertino Praga nabízí mladým hudebníkům možnost zahrát si v Rudolfinu za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, komorní koncert v Anežském klášteře, další koncerty na jihu Čech a stipendia. Vítěz navíc natočí rozhlasovou nahrávku spojenou s vydáním CD.

V prvním kole soutěže tradičně porota hodnotí výkony všech soutěžících anonymně dle zaslaných nahrávek, což je zajímavá stránka i pro samotné porotce. To potvrdil člen letošní poroty, fagotista Milan Muzikář: „Byl jsem nadšený z úrovně mladých soutěžících a zároveň se mi líbí i proces hodnocení v prvním kole, kdy jsou nahrávky poslouchány zcela anonymně. Sám jsem si dělal dle repertoáru soutěžících úsudek, ze které země asi jsou. Až při odtajnění výsledků jsem se dozvěděl, že jsem byl u svého tipu mnohdy velice vzdálený. Prvotní myšlenka soutěže, kdy je propojeno umění s rozhlasovým médiem, je úžasná. Určitě zvu všechny mladé interprety, aby při dnešních technických možnostech neváhali a poslali své nahrávky do prvního kola.“ 

Všechny nástrojové obory v kategorii sólové hry jsou hodnoceny společně, proto bude mít porota prvního kola 7 členů, aby bylo zastoupení většiny nástrojů, a navíc je mezinárodní. Novinkou 57. ročníku Concertina Praga je posunutí věkové hranice pro soutěžící v oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón ze 17 na 18 let. Jinými slovy soutěžící nesmí v den finálového kola soutěže, tedy 16. září 2023, dovršit 18 let. K tomuto rozhodnutí dochází z důvodu posílení vyrovnanosti všech soutěžících.

Věkový limit soutěžících v oborech housle, klavír, violoncello, cembalo, akordeon, harfa a kytara se nemění – soutěže se mohou zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového kola, tedy 16. září 2023, nepřesáhnou věkový limit 16 let.

V kategorii komorní hra v obsazení duo až sexteto se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového kola, tedy 15. září 2023, nepřesáhnou průměrný věk 20 let.

Absolutní vítězové v každé kategorii získají možnost natočit vlastní nahrávku v Českém rozhlase. Za podpory nadace Karel Komárek Family Foundation a dalších partnerů obdrží nejlepší sólisté a komorní soubory od Akademie klasické hudby stipendia ve výši 5 000, 2 800 a 1 700 eur pro své další vzdělávání nebo na nákup nástroje. Ti nejlepší sólisté a soubory se poté během září představí na tradičním Jihočeském festivalu Concertino Praga.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější