pondělí, 15. prosinec 2014

Čestné diplomy a dary Bedřichu Smetanovi

Napsal(a) 

Věnec z roku 1876, foto Národní muzeum Praha/České muzeum hudby/Muzeum Bedřicha Smetany Věnec z roku 1876foto: Národní muzeum Praha/České muzeum hudby/Muzeum Bedřicha Smetany

V Muzeu Bedřicha Smetany je od 3. prosince 2014 otevřena nová doprovodná výstava ke stálé expozici. Pro Rok české hudby, jehož součástí je i dvojité smetanovské jubileum, jsme hledali atraktivní a slavnostní téma, které by zároveň umožnilo vystavit opět unikátní materiály z našich sbírek, které nejsou běžně k vidění. Ze smetanovského fondu jsme tentokrát vybrali kolekci čestných diplomů, která nebyla nikdy vystavena jako celek, a doplnili jsme ji o některé čestné dary, které Bedřich Smetana během svého života při různých příležitostech obdržel. Celý tento soubor přišel do sbírek Muzea Bedřicha Smetany jako součást jeho pozůstalosti již v letech 1929-1932. Výjimečnost výstavy je dána i tím, že kromě několika výtvarných děl jsou všechny exponáty vystaveny v originálech. Proto je také časově omezená a potrvá jen do konce března.

Čestné diplomy a dary představovaly ve Smetanově době častý způsob ocenění mimořádných uměleckých činů i celoživotních zásluh významných osobností. Udělovaly je většinou spolky a instituce zejména při významných životních výročích nebo při zvlášť významných událostech. Bedřich Smetana obdržel během své umělecké dráhy řadu takových ocenění jednak jako projev uznání za svou činnost a tvorbu, ale také jako poděkování za některé konkrétní interpretační výkony.

První z nich pocházejí už ze 60. let 19. století, kdy se Smetana po návratu ze Švédska v roce 1862 naplno zapojil do pražského hudebního života jako skladatel, interpret i organizátor a brzy se stal jednou z jeho nejvýraznějších osobností. Svou tvorbou postupně kladl základy moderní české hudbě, svými názory i konkrétními organi­začními a uměleckými kroky významně ovlivňoval činnost některých českých hudebních institucí a snažil se domácí hudební život pozvednout na úroveň významných evropských měst. S některými jeho dirigentskými vystoupeními v 60. letech 19. století jsou spojeny například vystavené bohatě zdobené taktovky z ebenového dřeva či slonové kosti. Jeho úsilí o rozvoj původní domácí tvorby i hudebního života se setkávalo nejen s uznáním, ale i s kritikou a s nepochopením. V první polovině 70. let se dokonce stalo terčem ostrých polemik a nevybíravých útoků a některá čestná ocenění tak byla i výrazem podpory části hudební veřejnosti jeho uměleckým snahám.

Diplom od spolku Boleslav, foto Národní muzeum Praha/České muzeum hudby/Muzeum Bedřicha Smetany Diplom od spolku Boleslavfoto: Národní muzeum Praha/České muzeum hudby/Muzeum Bedřicha Smetany

Jednoznačného a všeobecného uznání se Smetanovi dostalo teprve po ohluchnutí a odchodu do ústraní po roce 1874. Jeho rostoucí popularita se přirozeně odrazila také v oceňování jeho zásluh o národní hudbu – většinu čestných diplomů a některé významné dary obdržel právě až v 70. a 80. letech. V posledním desetiletí života se některá jeho životní jubilea a významná provedení jeho děl dokonce proměnila ve velké celonárodní oslavy a hold Mistrovi. První takovou mimořádnou událostí se stala  v roce 1876 úspěšná premiéra Hubičky a zejména pak následující Smetanova benefice 14. listopadu. Od zástupců spolků a institucí, českých měst i od umělců přijímal tehdy na otevřené scéně vavřínové i stříbrné věnce, jménem obecenstva mu byla předána na pergamenu skvostně vytištěná báseň Jaroslava Vrchlického a jeho přátelé mu věnovali také čestnou cenu v podobě finančního daru. K padesátému výročí Smetanova prvního koncertního vystoupení byl 4. ledna 1880 uspořádán slavnostní koncert z jeho děl a slavnostní představení Hubičky. Při této příležitosti Smetana dostal kromě vavřínových věnců stříbrný pohár od divadelního družstva a také čestný finanční dar, na nějž byla vyhlášena sbírka mezi českými spolky. Nejokázalejší ovace provázely sté představení Prodané nevěsty 5. května 1882, při němž mu vedle obvyklých věnců byla jako čestný dar předána vkladní knížka, jejíž vklad byl opět výsledkem celonárodní sbírky. Těmto událostem jsou věnovány samostatné vitríny s dochovanými dary i některými písemnými dokumenty. Celonárodní charakter dostaly i oslavy Smetanových 60. narozenin v březnu 1884, kterých se však již těžce nemocný skladatel nezúčastnil. Svá díla mu při této příležitosti věnovali někteří výtvarní umělci z Umělecké besedy.

Čestná členství dostával Smetana průběžně, v některých případech však jejich udělení bezprostředně souviselo i s těmito mimořádnými oslavami. Reprezentativním dokladem čestného členství byl obvykle dekorativní diplom, uložený někdy ještě v bohatě zdobených deskách či kazetách, které výstava rovněž prezentuje.

Výstava je přístupná v prostorách stálé expozice Muzea Bedřicha Smetany denně kromě úterý od 10 do 17 hodin. V doprovodném koncertu 13. ledna 2015 provedou mladí japonští pianisté Masahiro Oishi a Saori Inajima Smetanovu čtyřruční klavírní úpravu Mé vlasti. Termín dalšího doprovodného koncertu, na němž zazní Smetanovy čtyřruční skladby a jeho čtyřruční klavírní úpravy dalších skladeb v nastudování Marie Al Ashabové a Jana Lukše bude teprve upřesněn (v původním termínu 9. 12. 2014 musel být koncert pro nemoc zrušen).

Související položky (podle značky)

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.