Český rozhlas odkoupil unikátní notový archiv Prof. Riedlbaucha

V říjnu loňského roku odkoupil Český rozhlas archiv nakladatelství Triga z pozůstalosti Prof. Václava Riedlbaucha. Archiv obsahující především unikátní notové materiály i nahrávky české hudby představuje významnou akvizici pro rozhlasové hudební nakladatelství. Archiv Triga čítá necelých tři sta komorních, vokálních nebo orchestrálních skladeb od tří desítek skladatelů starší i mladší generace jak Riedlbauchových žáků i jeho generačních vrstevníků, tak řadu děl samotného prof. Riedlbaucha.

Součástí archivu jsou také v minulosti vydané skladby pro Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara, které Český rozhlas vydává již od roku 2013. „Katalog nakladatelství Triga se stává jakýmsi třetím pilířem notových sbírek Českého rozhlasu. Vedle Fondu hudebnin Českého rozhlasu je to také Půjčovna notových materiálů Českého hudebního fondu, jejíž depozit má rozhlas od roku 2008 ve správě,“ uvedl vedoucí Podpory nakladatelství a vydavatelství Českého rozhlasu Robert Škarda. Odkoupením archivu Triga a oživením jeho děl Český rozhlas naplňuje své veřejnoprávní poslání formou podpory české hudební kultury a živého umění.

Ke kmenovým autorům Trigy patřili Jan Hanuš, Josef Marek, Ladislav Kubík, Ivan Kurz, Jiří Teml, Otmar Mácha nebo Jindřich Feld. Z žáků Václava Riedlbaucha můžeme jmenovat Marka Ivanoviče, Slavomíra Hořínku, Martina Hyblera, Miloše Orsona Štědroně nebo Adama Klemense. Nakladatelství Triga působilo mezi lety 1997 až 2015 a významně přispělo k propagaci české soudobé hudby jak u nás, tak v zahraničí. Pro zahraniční trh byl katalog Trigy zastupován německým nakladatelstvím Schott, se kterým Český rozhlas od loňského roku úzce spolupracuje.

Nakladatelství Českého rozhlasu, které v roce 2021 oslaví již 20 let svého fungování, postupně ošetřuje s autory nebo jejich dědici práva k hudebním dílům a bude nabízet katalog Trigy nejširší hudební veřejnosti jak formou prodeje, tak pronájmu. Katalog je zároveň k dispozici pro potřeby Symfonického orchestru Českého rozhlasu a studiovou výrobu ČRo.

Václav Riedlbauch (1947–2017) byl významným českým skladatelem a kulturním manažerem. Nakladatelství Triga patřilo k jedné z mnoha jeho manažerských aktivit. Jako umělecký šéf řídil Operu Národního divadla, působil pedagogicky na Hudební fakultě Akademie múzických umění a přednášel i na katedře Arts managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 2001–2009 byl generálním ředitelem České filharmonie. Od května 2009 do července 2010 zastával funkci ministra kultury České republiky v tzv. překlenovací vládě Václava Fischera. V letech 2004–2009 byl iniciátorem, organizátorem a dramaturgem přehlídky soudobé orchestrální tvorby Pražské premiéry. Z této doby také pochází největší část provozovacích materiálů v archivu Triga, řada děl byla premiérována právě na tomto festivalu.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější