Figury a gesta z hudby na papír: Česká filharmonie v kresbách studentů AVU

V přízemním respiriu Dvořákovy síně Rudolfina včera proběhla vernisáž výstavy kreseb a maleb studentů Akademie výtvarných umění. Zájemci z různých ateliérů tvořili svá díla na neveřejných koncertních zkouškách pod vedením dirigentů Jiřího Bělohlávka, Semjona Byčkova a Manfreda Honecka.

„Neveřejné zkoušky patří k pracovní každodennosti filharmoniků, která však zůstává posluchačům skrytá. Tuto neviditelnou, ale všemi tušenou práci, jež předchází oslnivým výkonům při koncertech, tematizuje právě otevíraná výstava. Studenti Akademie výtvarných umění se na chvíli stali pozorovateli pro ně neznámého světa a díky tomu je jejich pohled svěží, nestranný a mnohdy překvapující. Soustředili se na zachycení figur a gest, ale i na specifickou atmosféru zkoušek a také na výsostné působení hudby jako takové,“ uvedla Jana Orlová, kurátorka výstavy a doktorandka na katedře teorie a dějin umění Akademie výtvarných umění.

Na výstavě jsou zastoupeny různé úhly pohledu a výtvarné přístupy sloužící jako paralela k různorodosti významu jednotlivých nástrojů v orchestru. Stejně jako každý z nástrojů má své místo a specifický význam pro vyznění orchestrální skladby, má i každý z uměleckých výrazů význam pro celek současného umění. Od tradičního verismu Kláry Sedlo se výstava vine přes minimalistickou zkratku Žofie Kumštové a expresivní gesto Ľubomíra Golise až k abstraktnímu malířskému lyrismu Markéty Kolářové. Součástí expozice je také kresebně zážitkový deník Radky Bodzevič Doubravové, který je přístupný volnému listování.

Pro širokou veřejnost je výstava otevřena zdarma každé pondělí od 10 do 18 hodin, a to ve dnech 17. prosince 2018 a 7., 14. a 21. ledna 2019. V pondělí 31. ledna 2018 je výstava přístupná od 13 do 18 hodin. Vstup na výstavu je možný hlavním vchodem do budovy Rudolfina z Palachova náměstí.

Posluchači koncertů ve Dvořákově síni mohou výstavu zhlédnout vždy hodinu před začátkem koncertu, během přestávky a půl hodiny po skončení koncertu.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější