Česká filharmonie a Smetanova Litomyšl představily projekt Smetana 200

Koncert České filharmonie na festivalu Smetanova Litomyšl odstartoval projekt Smetana 200, který vyvrcholí v roce 2024 oslavami dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany. Cílem projektu je připomenutí zakladatele české klasické hudby jako autora širokého záběru, který nesložil pouze známé skladby Vltavu a Prodanou nevěstu, a zároveň jako mimořádnou osobnost světového formátu, jejíž jméno je bytostně spjato s životem české společnosti. Do projektu se zapojí domácí i zahraniční operní domy a orchestry stejně jako amatérská sdružení v menších městech a na vesnicích. Významnou roli budou hrát i edukační aktivity zaměřené na děti a mládež.

Dvousté výročí narození Bedřicha Smetany je pro Českou republiku jedinečnou příležitostí k vyhlášení celonárodního tématu roku, jež se neomezuje jen na oblast hudby. Vedle špičkových hudebních počinů a dalších zajímavých akcí zaměřených na tuzemskou veřejnost bude projekt ve světě propagovat českou identitu a posilovat značku České republiky jako kulturně mimořádně významné země,“ říká generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Projekt iniciovalo město Litomyšl, rodiště Bedřicha Smetany, podporu přislíbilo Ministerstvo kultury. Ve spolupráci s Národním festivalem Smetanova Litomyšl jej organizačně zajistí Česká filharmonie, zapojí se však i další významné české kulturní instituce. „Od počátku počítáme s Národním divadlem, festivaly Pražské jaro či Concentus Moraviae, Českým spolkem pro komorní hudbu nebo Národním muzeem, očekáváme však, že stranou nezůstane nikdo a oslavy tak budou opravdovou celonárodní záležitostí,“ přeje si ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna.

Smetana 200 bude mít i mezinárodní přesah. Již nyní je rozjednána spolupráce s asociací Opera Europa, s londýnskou Wigmore Hall a dalšími institucemi. „Zapojení zahraničí je důležité nejen z důvodu propagace díla Bedřicha Smetany, ale mělo by zvýšit realizační a interpretační kvalitu umělecké prezentace a také vytvořit zahraniční příležitosti pro české interprety,“ míní kreativní ředitel projektu a muzikolog Aleš Březina.

Projekt podpoří Česká televize a Český rozhlas. Obě média natočí nové hrané i dokumentární pořady a k reprízování vytipují pořady již existující. Muzikologové připraví další svazek kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany, kritické vydání první verze opery Prodaná nevěsta a uspořádají mezinárodní konferenci v rámci Smetanovy Litomyšle 2024.

Sdílet článek: