Cenu České hudební rady získá letos matematik, lingvista a hudební publicista Jan Králík

Lingvista, překladatel a popularizátor klasické hudby Jan Králík se stane držitelem Ceny České hudební rady, která ji letos udělí za dlouholetou úspěšnou popularizaci zejména operní hudby mezi nejmladší generací. Zástupci ČHR předají cenu na zahájení festivalu Mladá Smetanova Litomyšl 20. září. Toto čestné ocenění je publikováno v síti Mezinárodní a Evropské hudební rady a je doprovázeno dílem významného českého grafika Karla Demla.

RNDr. Jan Králík, CSc. je vzděláním matematik a lingvista dlouhodobě pracující v Ústavu pro jazyk český AVČR v oboru matematické lingvistiky. Překladatel, hudební publicista (spolupráce s Českým rozhlasem, Českou televizí, Supraphonem, Divadelním ústavem, ad.) a popularizátor klasické hudby, zejména ve spolupráci s Hudební mládeží ČR, kde působil v letech 1992-95 i jako její předseda. Je také spoluautorem Českého akademického korpusu a Retrográdního slovníku současné češtiny, spoluzakladatel Ústavu českého národního korpusu FF UK nebo International Quantitative Linguistics Association (IQLA při universitě v Trevíru). mj. i kronikář obce Lázně Toušeň.

Od roku 1989 je také členem výboru Českého spolku pro komorní hudbu, za přípravu vydání The Complete Destinn (Mnichov-Hamburg, 1995) získal Cenu německé gramofonové kritiky. Během čtyř desítek let přivedl svým působením do obce koncertního a operního publika tisíce poučených a nadšených mladých lidí. Na ocenění nominoval Jana Králíka spolek Hudební mládež ČR, člen mezinárodní sítě Jeunesses Musicales International, člen České hudební rady. Do paměti účastníků akcí Hudební mládeže se zapsal během svých pravidelných přednášek na festivalech, seminářích a na Letních ateliérech v Třeboni, kde přinášel frekventantům nejen atraktivní přístupy k vnímání klasické hudby a zvláště opery, ale také kultivující pohledy na svět kolem nás. Sérii poutavých rozhovorů s Jan Králíkem připravil pro Vltavu v roce 2008 Pavel Ryjáček (k poslechu zde). V minulosti získali Cenu České hudební rady například Zuzana Růžičková, Ivan Moravec nebo Petr Kotík.

Sdílet článek: