Cena České hudební rady pro Evu Šeinerovou, zakladatelku Permoníka

30. května bude v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v rámci ZUŠ OPEN předána cena České hudební rady paní Evě Šeinerové, dlouholeté sbormistryni a zakladatelce ostravského koncertního sboru Permoník. Cena bude udělena za celoživotní přínos pro rozvoj sborového zpěvu a propagaci české hudební kultury v zahraničí, předá ji prezident České hudební rady a ředitel mezinárodního festivalu Janáčkův máj Jaromír Javůrek.

Eva Šeinerová patří mezi nejvýraznější osobnosti českého sborového umění. Celý svůj profesionální život spojila s dětským sborovým zpěvem, kterému se věnovala jako pedagog, metodik, člen odborných porot, propagátor a především jako sbormistr. Její pedagogická práce byla oceněna Cenou Bedřicha Smetany (2004) a Cenou Františka Lýska (2011). V roce 1966 v Karviné založila školní pěvecký sbor, který přijal jméno dobrého ducha horníků, Permoník. Za 50 let soustavné pedagogické činnosti se jí jakožto hlavní sbormistryni a umělecké vedoucí podařilo dovést Permoník k mimořádným úspěchům na světových soutěžích a festivalech i ke koncertům na významných koncertních pódiích.

Česká hudební rada je nevládní organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Sdružuje na padesát českých asociací a organizací z oblasti prováděcí praxe, vzdělávání, médií i ochranných organizací z klasické a populární hudby, profesionální i neprofesionální sféry. Ceny uděluje od roku 1994. Jedná se o ocenění čestná, nicméně doprovozená grafickými díly autorů (tentokrát O. Kulhánka). Ceny jsou udíleny každoročně bez rozlišení kategorie za celoživotní práci nebo činnost, pro zahraniční umělce se udělují za propagaci české hudby v zahraničí.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější