Carlos Piñana: Temperamentní flamenco za doprovodu symfonického orchestru

 

Do Českého Krumlova se vrací jeden z nejlepších flamencových kytaristů, Carlos Piñana. V jeho hře se snoubí brilantní kytarová technika s neobyčejným výrazem, poezií a lyrismem. Publikum po celém světě okouzluje svou virtuozitou a jedinečnou krásou tónu, naprosto výjimečnou v celém flamencovém světě. Piñana se objevuje jak v sólových recitálech, tak v různých projektech zahrnujících klasickou hudbu, jazz, tanec či world music. Ke spolupráci na těchto projektech si přizval hudebníky z různých koutů světa, byli to např. Tibeťanka Yungchen Lhamo, Egypťan Fathy Salama či Pákistánec Ashraf Khan. 

Zkomponoval rovněž řadu flamencových skladeb, jeho projekty (Body & Soul, Misa Flamenca, Flamenco Symphony, který nyní zazní v Českém Krumlově, a mnohé další) propojují flamenco s hudbou klasickou, liturgickou, taneční, s jazzem či s world music. Vytvořil zajímavý diskurz flamenca a jiných hudebních stylů, kterými vytváří originální hudební řeč, a do žánru flamenca se zapsal jako v pravém slova smyslu postmoderní skladatel. Je mistrem improvizace, což dokazuje v sólových instrumentálních kusech i při doprovázení zpěváků. Jeho výjimečná technika a muzikalita mu dovolují vyjádřit nejen duch čistého flamenca, ale současně i hledat nové cesty. Je to zkrátka umělec, který do flamenca vnáší zcela nové perspektivy. „Při komponování se soustředím hlavně na strukturu písně, frázování a improvizaci. Rád improvizuji i v nahrávacím studiu. Nikdy nevíte, co vám z improvizace může vzejít, občas sám sebe překvapím. Některé ze skladeb na mých deskách jsou kompletně improvizované.“ 

Pochvalně o jeho vystoupeních hovoří také kritika: „Umí vytvořit velmi přesný, lyrický hudební projev s jemnými odstíny. Jeho způsob hry je výmluvným protipólem k tvrdé hudbě, která v současnosti vládne… Nemůže být pochybnosti o tom, že tento kytarista je jedním z nejlepších, nejen co se týče techniky, ale také v pojetí hudby. Jeho koncepce je novátorská, zároveň však oživuje tradice… Představuje budoucnost v současnosti. Je to hudebník, který už odhalil téměř všechna tajemství flamenca…“

Carlos Piñana pochází z rodiny, v níž má flamenco dlouhou tradici. Prvním Piñanovým učitelem kytary byl jeho otec Antonio Piñana, který mu svět flamenca otevřel. Učil ho i dědeček Antonio, ve své době považovaný za nejlepšího pěveckého interpreta tzv. „cantes de Levante“. Carlos Piñana má dva starší bratry Curru a Pepeho, kteří se rovněž věnují flamencu a s Carlosem příležitostně spolupracují. Piñana studoval klasickou kytaru na konzervatoři v Cartageně a v Murcii. „Klasická a flamencová kytara jsou naprosto rozdílné. Je těžké udržet si techniku v obou oborech zároveň, při flamencu musíte drnkat s mnohem větší razancí. Klasicky školení muzikanti nejsou zvyklí improvizovat, a ve flamencu se improvizuje opravdu často. Mezi těmito dvěma světy vždycky existovala rivalita. Ale je pravda, že díky klasickému školení jsem získal citlivější vnímání při komponování a virtuozitu v levé ruce.“ 

Carlos Piñana vyučuje hru na flamencovou kytaru na hudební konzervatoři ve španělské Murcii a sám také vede školu, která se zaměřuje na výuku flamenca. Organizuje mezinárodní kytarovou soutěž Niño Ricardo, pojmenovanou po významném kytaristovi a skladateli flamenca, a je také uměleckým ředitelem Mezinárodního kytarového festivalu v Murcii. Vydal sedm sólových alb.

V Českém Krumlově tentokrát vystoupí s projektem Flamenco Symphony, v němž se představí za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc. Ke spolupráci si přizval další umělce, jimiž jsou Agustín Garnés (zpěv, clapping), Maise Márquez (tanec, clapping) a Miguel Ángel Orengo (bicí nástroje). Koncert se koná 23. července v Pivovarské zahradě.

Hudební rysy flamenca se v tomto projektu prolínají s Piñanovou vášní pro klasickou hudbu. Jeho dokonalá znalost flamenca i klasické hudby, v kombinaci s jedinečným talentem ve hře na kytaru vytvářejí ideální pozadí pro zvuk orchestru. Piñana zdařile pracuje s lyričností a variacemi a dodává hudbě osobitý styl na pomezí flamenca a klasické hudby, spojující zemitý a vášnivý zvuk flamencové kytary s barvami symfonického orchestru. „Nesmírně se na koncert v Českém Krumlově těším. Hrát na tomto festivalu je pro mě vždycky úžasný zážitek, je to jako duchovní rituál, čistá energie a vášeň. Je to magické místo, užívám si to. Krumlov je pro mě ráj. Ideální místo pro flamenco i pro život…,“ říká Carlos Piñana.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější