Broumovská klávesa přivítá soutěžící ze čtyř zemí Evropy

V broumovském klášteře proběhne ve dnech 1.–3. dubna 12. ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa. Do soutěže se registrovalo téměř čtyřicet soutěžících z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. Soutěžní vystoupení všech kategorií jsou otevřena veřejnosti. Koncert laureátů letošního ročníku se koná 11. dubna na Polské ambasádě v Praze.

Výkony soutěžících, kteří budou rozděleni do čtyř kategorií podle věku, a to od nejmenších do 17 let včetně, bude hodnotit odborná porota, v níž zasednou umělecký ředitel soutěže Ivo Kahánek, a další klavíristé a představitelé předních kulturních institucí Jan Simon (předseda poroty), David Mareček, Milan Langer a Eliška Novotná. Letošním zahraničním porotcem je polský koncertní klavírista, pedagog Akademie múzických umění v Krakově, umělecký ředitel International Royal Cracow Piano Festival a prezident PianoClassic Association Marian Sobula. Soutěžit se bude v areálu národní památky broumovského kláštera v multifunkčním sále Dřevník na koncertní klavír Steinway & Sons.

Letošní ročník Broumovské klávesy bude po dvou ‚covidových‘ letech prakticky nedotčen pandemií koronaviru, přestože samozřejmě – poučeni minulými lety – pečlivě dbáme na dodržování všech platných hygienických opatření. Stejně jako jiné ročníky vnímáme bohatou účast soutěžících z ČR i ze zemí střední Evropy. Z novinek bych zmínil speciální stipendium pro soutěžící z Ukrajiny a širší portfolio cen pro laureáty naší soutěže – zejména nová koncertní vystoupení ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem, Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské lázně, Polskou ambasádou v Praze, festivalem Za poklady Broumovska a dalšími pořadateli,“ podotýká umělecký ředitel soutěže, klavírista Ivo Kahánek.

Na vítěze všech kategorií čekají jak finanční odměny, tak především živá vystoupení. Jak již zmiňuje Ivo Kahánek, novinkou je koncert laureátů na Polské ambasádě v Praze, který se koná v pondělí 11. dubna a který je otevřen i veřejnosti. Mezi další koncertní příležitosti patří vystoupení na Slavnostním koncertu laureátů v pražském Rudolfinu na podzim 2022, na letním hudebním festivalu Za poklady Broumovska, dále za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru a Západočeského symfonického orchestru Mariánské lázně v rámci jejich abonentní sezóny, nebo koncert v rámci Broumovských diskuzí na podzim 2022.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější