Brněnské loučení s Beethovenem

Výjimečnou výstavu pořádá Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Na pouhých 5 dní, od 30. listopadu do 4. prosince, bude v kapli Paláce šlechtičen v Brně vystaven autograf 4. věty smyčcového kvartetu B dur op. 130 Ludwiga van Beethovena, a to při příležitosti jeho navrácení potomkům význačné židovské podnikatelské rodiny Petschků.

Návštěvníci se také mohou seznámit s fascinujícím sběratelským příběhem tohoto světového unikátu, sahajícím od Beethovena, přes vídeňské majitele k rodině Petschků dále s jeho pohnutou historií za 2. světové války, až k dnešním dnům. Součástí komorní výstavy budou i vzácné opisy Beethovenových skladeb ze sbírek Oddělení dějin hudby MZM.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější