Britský tenorista Ian Bostridge zazpívá Schubertovu Zimní cestu

Český spolek pro komorní hudbu přivítá v rámci své recitálové řady britského tenoristu Iana Bostridge, jenž provede písňový cyklus Zimní cesta od svého kmenového autora Franze Schuberta. Sólistu debutově doprovodí renomovaný ukrajinský klavírista Vadym Cholodenko. Koncert se koná ve Dvořákově síni Rudolfina v neděli 23. dubna od 17.30 hodin.

Vůbec první Schubertovu píseň, kterou jsem zpíval, byla Der Hirt auf dem Felsen (Pastýř na skále). Bylo mi tehdy dvanáct. To pravé vzplanutí ale vyvolal Erlkönig,“ říká Ian Bostridge. Právě Schubertova Krále duchů Bostridge doporučuje těm posluchačům, kteří s písňovým repertoárem teprve začínají. Britský tenorista za osobně důležité považuje mnoho písní Franze Schuberta, ale zvláštní místo v jeho životě hraje Zimní cesta, kterou interpretuje pravidelně od začátku své pěvecké kariéry v polovině devadesátých let minulého století. „V každém uvedení i tak známého díla nacházím něco nového: nové setkání s klavíristou, novou životní etapu, novou akustiku, nové publikum. Když se dílo stane tak samozřejmé jako dýchání, je snazší se osvobodit a improvizovat, překvapit sám sebe,“ vysvětluje Bostridge.

Franz Schubert za svůj život zkomponoval více než šest set písní. Jedna z jeho nejznámějších je balada Erlkönig na slova Johanna Wolfganga von Goethe, která nese opusové číslo 1 a kterou Schubert napsal v roce 1815 jako osmnáctiletý. Předlohou k cyklu Zimní cesta se stala poezie Schubertova současníka, pruského spisovatele Wilhelma Müllera (1794–1827), vzdělaného literárního historika, knihovníka, editora starší německé literatury a svobodného zednáře.

Zimní cesta, cyklus 24 písní, je monodrama, které vypráví poutník, o němž nevíme nic víc, než že je tmavovlasý. Zato nám otevírá svůj vnitřní svět – odcizení, osamělost, napětí mezi rozumem a emocemi, mezi realitou a snem, rezignaci, ale i hořký humor, kontrast mezi zamrzlou zimní krajinou a hořícím, bolestným srdcem, úvahy o smrti, smíření se s nevyhnutelným. Existují ovšem i další výklady: někteří badatelé v Schubertově cyklu nacházejí odkazy k politické situaci v Rakousku dvacátých let 19. století, jiní v něm spatřují obraz osobnostního vyzrávání pod tlakem okolností nebo naopak zápas s myšlenkami na sebevraždu. Text od zpěváka vyžaduje perfektní dikci a prožitek. Klavírní hlas je stejně důležitý jako zpěv, protože slovo a hudba se vzájemně doplňují.

Vadym Cholodenko, foto Ira Polyarnaya

Anglický tenorista Ian Bostridge má za sebou recitálovou a operní kariéru, během níž vystoupil v nejslavnějších sálech Evropy, Jihovýchodní Asie a Severní Ameriky. Bostridge vydal také množství nahrávek, kterým se dostalo mezinárodních ocenění včetně 15 nominací na cenu Grammy. Jeho album se Schubertovou Zimní cestou, které natočil spolu s Thomasem Adèsem, získalo cenu Pěvecká nahrávka roku 2020 (International Classical Music Awards). Mezi Bostridgeovy poslední nahrávací projekty patří Shakespearovy písně, které získaly v roce 2017 cenu Grammy, a Requiem: The Pity of War s Antoniem Pappanem (Warner Classics), dále Respighiho písně a Schubertův cyklus Krásná mlynářka se Saskií Giorgini (Pentatone). Zkušenost s interpretací Schubertovy Zimní cesty, spolu se zasazením do kulturně psychologických kontextů, zaznamenal Bostridge ve své knize Schubertʼs Winter Journey: Anatomy of an Obsession. Ta vyšla v roce 2014 a o dva roky později získala cenu The Pol Roger Duff Cooper Prize. Své akademické znalosti a dovednosti poté Bostridge ukázal i při své přednáškové řadě na University of Chicago (2020/2021) a při výuce na Hochschule für Musik und Theater v Mnichově. Pozadí dalších skladeb Bostridge odhaluje v nedávno vydané knize Song and Self: a singer’s reflections on music and performance, kterou napsal v době koronavirové pandemie.

Vadym Cholodenko se narodil v Kyjevě rodičům s izraelskými kořeny a své první koncerty odehrál v USA, Číně, Maďarsku a Chorvatsku ve třinácti letech. Studoval na Moskevské konzervatoři a nyní žije v Lucembursku. Cholodenko je žádaným sólistou. Jeho mezinárodní kariéra zahrnuje spolupráci s orchestry v Evropě, USA a Japonsku, stejně úspěšné jsou i jeho recitály. Mezi jeho vysoce ceněné nahrávky patří CD s Griegovým a Saint-Saënsovým klavírním koncertem (Editor’s Choice magazínu Gramophone) a dále kompletní řada Prokofjevových klavírních koncertů. Cholodenkova nahrávka sólových děl A. N. Skrjabina získala prestižní cenu Diapason d’Or de l’année. S Ianem Bostridgem v Praze vystoupí poprvé.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější