Branami Jeruzaléma s Bergem

Klasik současné litevské hudby Bronius Kutavičius a jeho monumentální Brány Jeruzaléma pro sbor a orchestr, taková je další zastávka v sezoně Orchestru BERG.

Brány Jeruzaléma  svým názvem biblickou inspiraci nezapřou, Kutavičius při jejich kompozici čerpal ze stejného námětu jako už například Olivier Messiaen ve svých Barvách nebeského města, a sice z knihy Zjevení svatého Jana, která popisuje svaté město: „Měl mohutnou a vysokou hradbu s dvanácti branami, na těch branách dvanáct andělů a napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly z východu, tři brány ze severu, tři brány z jihu a tři brány ze západu.“ V české premiéře uvede Berg Brány Jeruzaléma společně s Kühnovým smíšeným sborem v pondělí 16. května v karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje.

„Vždycky jsem chtěl Brány Jeruzaléma uvést prostorově, proto jsem ke spolupráci přizval choreografku Mirku Eliášovou. Díky mnohaleté spolupráci znám její smysl pro práci s hudbou – zvlášť pro tu současnou má mimořádný cit. Tentokrát se ale musí obejít bez tanečníků, k dispozici má jen kostel, orchestr a sbor,“ uvedl šéfdirigent Peter Vrábel. Kutavičiusovu hudbu představuje Orchestr BERG českému publiku pravidelně již od roku 2008. Tehdy uvedl v bývalé čistírně odpadních vod skladbu Voices, právě v choreografii Mirky Eliášové.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější