Bohemian Heritage Fund představil nové CD Nádech věčnosti skladatele Jana Zástěry

Bohemian Heritage Fund představuje nové CD Nádech věčnosti – oratoritum k poctě svaté kněžny Ludmily skladatele a básníka Jana Zástěry. Významné české dílo se tak nadechuje do věčnosti. CD bylo slavnostně pokřtěno během večera v Českém klubu Obecního domu, kde vystoupil tenorista Petr Nekoranec za doprovodu klavíristy Miroslava Sekery se Sonety Williama Shakespeara a skladbou Abendlied, které zkomponoval Jan Zástěra.

Oratorium Nádech věčnosti se věnuje odkazu sv. Ludmily. K příležitosti 1100 let od její mučednické smrti jej složil mladý skladatel a dirigent Jan Zástěra, mimo jiné zástupce šéfdirigenta Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Význam Ludmilina odkazu pro současnost stojí v základech rozsáhlé skladby. Světová premiéra oratoria zazněla 19. září 2021 ve Vladislavském sále Pražského hradu v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu. Uvedli ho nadační fond Bohemian Heritage Fund, Nadační fond Soni Červené, Arcibiskupství pražské a Kancelář prezidenta republiky.

„Uvedení oratoria Nádech věčnosti se zapsalo do naší paměti jako historiky ojedinělý projekt. Během tří zastavení vystupující umělci předávali divákům svou inspiraci. Zářila i Soňa Červená ve svém velkolepém odchodu, ještě jednou, naposled. A nyní držíme v ruce nahrávku jako mocnou vzpomínku a poselství věčnosti. Ve zpracování Jana Zástěry epický příběh nabídl drama o vině a jejím odpuštění, o času, o tom, kdo jsme, lhostejno zda před staletími či dnes. Je to velké, semknuté a pravdivé dílo,“ říká JUDr. Pavel Smutný, prezident Bohemian Heritage Fund.

Po Vladislavském sále následovala provedení na festivalu Smetanova Litomyšl a v Římě, v papežské bazilice sv. Jana v Lateráně, jako součást programu v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Všechna uvedení v režii Jiřího Heřmana měla neopakovatelnou atmosféru a díky podpoře nadačního fondu BHF zůstane tento významný kulturní počin zachován v podobě audio záznamu. Ve spolupráci s vydavatelstvím Českého rozhlasu Radioservis vychází Nádech věčnosti na CD. Titulní roli Ludmily na něm ztvárnila legendární herečka a zpěvačka Soňa Červená, Drahomíru Lucie Hájková, Václava Petr Nekoranec, Boleslava Jiří Brückler a Jarmila Lukáš Bařák. Pod taktovkou autora a dirigenta Jana Zástěry nahrála Severočeská filharmonie Teplice s koncertním mistrem Janem Zrostlíkem a Kühnův smíšený sbor pod vedením sbormistra Jakuba Pikly. Od 24. ledna bude CD k dispozici na streamovacích platformách Spotify, Apple Music, Deezer či YouTube.

Nádech věčnosti. Foto: Martin Divíšek

Hudební meditace o Ludmile, Drahomíře, Boleslavovi a Václavovi připomíná počátky národní historie a křesťanské kořeny národního společenství. Interpretuje prastarý příběh legendy o odvaze a demonstruje sílu umění. Neslouží však jen jako pohled na historická fakta. Autor Jan Zástěra si klade nové otázky, přináší dosud nevyřčené myšlenky, pracuje se symboly, hledá inspiraci. V jeho námětu světice promlouvá z nadhledu tisíciletí, sama v jinotajích ozřejmuje smysl svého poslání, nevyhnutelnost mučednické smrti a smrti vůbec jako doteku s věčností. Objevuje se zde také mystické podobenství starého vinohradu.

„Nakonec není oratorium jen o Ludmile nebo o Václavovi, jako spíše o nás a o pravdivosti a zodpovědnosti v tom, jak se díváme na svět, na ně, na sebe, na Pána Boha, a co si z toho všeho bereme pro sebe a pro ostatní,“ říká autor oratoria Jan Zástěra a dodává: „Role Ludmily příliš nevstupuje do děje, pohybuje se nad veškerým hemžením a hovoří jiným, metaforickým jazykem, jako postava mající hlubokou mystickou zkušenost jednoty s Bohem i s věčností.“

Skladatel, básník, dirigent a sbormistr Jan Zástěra absolvoval studia hudebních oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Týnské škole v Praze. Působil jako sbormistr Brixiho komorního souboru a Collegia hortense a stanul v čele Trautzlovy umělecké společnosti, zaměřené na hudební tradice cisterciáckého kláštera v Oseku a na barokní skladatele Teplicka a Podkrušnohoří. Je dirigentem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky v hodnosti plukovníka. V oboru skladby se věnuje jak duchovní, tak světské tvorbě. Je autorem dvou symfonií, komorních oper a kantát také k poctě českých světců České nebe, za jejichž cyklus obdržel ocenění od České biskupské konference. Za oratorium Korunovace českých králů obdržel výroční cenu Ochranného svazu autorského. V oblasti nové české vážné hudby byl třikrát vyhodnocen jako nejúspěšnější skladatel roku, věnuje se také badatelské a publikační činnosti.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější