Archaion Kallos potřinácté představí hudbu východního křesťanství od byzantského chorálu po postmodernu

Na podzim Praha již tradičně ožije mezinárodním festivalem Archaion Kallos, který pravidelně nabízí ojedinělé koncerty z celého spektra hudby východního křesťanství od byzantského chorálu po tvorbu renomovaných autorů postmoderny. I letos nabídne návštěvníkům rozmanitou škálu pěti koncertů, unikátní bohoslužbu a množství doprovodných akcí. Zazní byzantská duchovní hudba, stará hudba rumunských klášterů i díla předních současných autorů, jako jsou např. Arvo Pärt, John Tavener a Ivan Moody, a také světové premiéry českých autorů – letos svá díla uvedou Hanuš Bartoň a Petr Koronthály. V neposlední řadě se milovníci staré duchovní hudby dočkají i pozoruhodného koncertu „Hildegarda z Bingenu a Kassia z Konstantinopole“, který je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám, v podání předního ženského souboru Tiburtina a řecké zpěvačky Evanthie Vavoulioti. Posluchač bude mít možnost vrátit se v čase o tisíc let zpátky a vychutnat si ženský dotek v duchovní hudbě Východu a Západu.

Festival zahájí 7. září Celonoční bdění ke svátku Narození přesvaté Bohorodice aneb Hudba ze Svaté hory Athos. Bohoslužba sloužená v kostele Narození přesvaté Bohorodice v Malé Chuchli oslaví chrámový svátek. Autentickou byzantskou hudbu návštěvníkům zprostředkují dva řečtí zpěváci – Fotios Kalyvas a Sotiris Tsepidis. Atmosféru monastýrů ze Svaté hory Athos podtrhne i doprovod mužského sboru chrámu Narození přesvaté Bohorodice.  

Jako první uvedeme 22. září v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje koncert s názvem Stará hudba rumunských klášterů. Ten posluchače zavede na mystické cesty rumunské duchovní hudby v podání předního mužského sboru Nectarie Protopsaltul. Rumunské tematice se bude věnovat i současně probíhající výstava ve starokatolickém kostele sv. Vavřince na Petříně, která ukáže, že podoba církevních rouch není dána jen církevní tradicí, ale ovlivňují ji také lidové kroje.

V pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje se uskuteční 2. října i další koncert – Klenoty slovanské duchovní hudby. Zazní hudba ze Srbska, Bulharska, Ukrajiny, Ruska aj. Součástí programu je i světová premiéra skladby současného českého autora Petra Koronthályho. Na výletě do světa slovanské pravoslavné hudby budou posluchače provázet pěvecký sbor Notre Dame a Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie.

, foto Archaion Kallos

Návštěvníci festivalu se mohou těšit také na výjimečný koncert Západ a Východ v liturgii pozdního středověku. Zhudebnění západní mše svaté z pera velkých mistrů pozdního středověku (F. Landini, J. Ciconia ad.) v dialogu s pozoruhodnými skladbami nejvýznamnějších autorů tzv. byzantské ars novy (sv. Jan Koukouzelis ad.) představí Tomáš Hála, Anna Petrtylová, Marek Žihla, Giorgos Dimitriou a členové Ensemble Hilaris. Posluchači se seznámí s díly z rukopisů kyperských archivů a uslyší i české premiéry vrcholně středověkých duchovních skladeb. Koncert bude probíhat 6. října v kostele sv. Václava na Zderaze.  

Každý rok nabízí jeden z koncertů festivalu pražskému publiku pohled na současnou instrumentální hudbu inspirovanou duchovností východního křesťanství. Letos půjde o moderní a postmoderní klavírní tvorby skladatelů V. Mokranjace, J. Tavenera, I. Moodyho, A. Pärta a H. Bartoně. Večerem posluchače hudebně provede klavíristka Radka Hanáková. Koncert s názvem Filokalie dneška se bude konat 12. října v Galerii HAMU.

Koncert Hildegarda z Bingenu a Kassia z Konstantinopole je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám, německé mystičce Hildegardě z Bingenu a byzantské skladatelce a básnířce sv. Kassii, které přenesou posluchače zpátky v čase do dávného středověku. Jejich díla zazní v podání ženského souboru Tiburtina a řecké zpěvačky Evanthie Vavoulioti. Na tento koncert můžou návštěvníci přijít do Pravoslavného chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské dne 19. října.

Festival Archaion Kallos je jako vždy obohacen o pestrý doprovodný program. Připravený je workshop byzantské hudby s názvem Umění interpretace a seznámení s „Mozartem byzantské hudby“ Petrem Peloponnesiem, který bude probíhat již na konci srpna v pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské. Celé září a říjen bude také ve starokatolickém chrámu sv. Vavřince na Petříně k vidění výstava tradičních rumunských bohoslužebných oděvů. V rámci festivalu proběhne mimo jiné i odborná přednáška či filmová projekce.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější