Aktuální otázky mozartovského výzkumu II.

Pod záštitou předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc. se ve dnech 2.-3. června 2018 uskuteční na půdě Akademie věd v  prostorách vily Lanna mezinárodní muzikologický kongres Aktuální otázky mozartovského výzkumu II.

Ve spolupráci s Mozartovou obcí v ČR ho za podpory Ministerstva kultury ČR pořádá Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR. Jeho posláním je shromáždit – s dvouletým odstupem – přední specialisty, kteří na poli už staletého mozartovského výzkumu objevují dosud neznámé prameny nebo prohlubují či korigují dosavadní poznatky a interpretace. Mimořádně přínosné jsou vedle referátů i diskuse, včetně těch kuloárových, a právě proto zvolili pořadatelé v tomto roce takové akademické prostory, kde jsou účastníci konference i společně ubytováni a tráví spolu i svůj mimokonferenční čas.

Ti nejzkušenější jsou už po léta spojeni i členstvím ve výběrové Akademie für Mozart-Forschung při Stiftung Mozarteum Salzburg (prof. Manfred Hermann Schmid, prof. Ulrich Konrad, prof. Siegfried Mauser, dr. Wolf-Dieter Seiffert, doc. Tomislav Volek a dr. Milada Jonášová). Různosti pohledů a přístupů k dílu Mozartovu přispívá i pestrost zemí, v nichž referenti působí (Německo, Rakousko, Anglie, Holandsko a Česká republika). Český výzkum reprezentuje doc. Tomislav Volek referátem o pozoruhodném programu posledního koncertu Josefy Duškové s orchestrem ve Vídni a autorka této zprávy Milada Jonášová se bude věnovat Mozartovu opernímu fragmentu Království Amazonek. V dalších referátech budou pojednány aspekty Mozartova kompozičního stylu a jeho duchovní hudby, klavírní tvorby, nastudování historicky autentické podoby Figarovy svatby apod.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější