37. ročník Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu

V sobotu 29. dubna 2017 uskutečnila Mozartova obec v ČR v Ateliéru pražské HAMU už 37. (12. mezinárodní) ročník Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu. Přihlásilo se 81 soutěžících, z nichž se dostavilo šedesát osm z České republiky a jedna ze salcburské Universität Mozarteum. (Podstatný úbytek zahraničních účastníků v tomto roce způsobilo nečekané odstoupení Saské mozartovské společnosti jakožto dosavadního spolupořadatele soutěže od účasti, oznámené navíc – a bez uvedení důvodů – až na samém začátku roku. Pozdější omluva už nemohla v té věci nic napravit…) Výkony posuzovala odborná jury, již za předsednictví Romana Janála tvořili Brigita Šulcová, Daniela Štěpánová, Ivan Pařík a Marie Schmalhofer z Leopold-Mozart-Zentrum university v Augsburgu.

Soutěžící byli podle věku a povahy studia rozděleni do obvyklých pěti kategorií. V nejpočetnější kategorii amatérských pěvců B I (10-14 let) získal 1. cenu Arnau Petřivalský ze ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, 2. cenu Adéla Řehořová ze ZUŠ Václava Talicha Beroun a Anna Skřivánková ze ZUŠ Anny Marie Buxton Úpice. 3. cenu získali Alfréd Marc ze ZUŠ Praha 1 Biskupská a Lucie Neumannová ze ZUŠ Praha 8 Klapkova. Čestná uznání byla udělena Lucii Bloudkové z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy-ZUŠ, Evě Chlebkové ze ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, Karolíně Štolbové ze ZUŠ Mšeno a Valentýně Inés Utíkalové ze ZUŠ „Žerotín“ Olomouc.

Jan Líkař, Eliška Ouředníčková a Roman Janál

V kategorii B II (15-20 let) získala 1. cenu Lenka Šťastná ze ZUŠ Liberec, a to za přednes písně An Chloë a árie Zuzanky Venite, inginocchiatevi z Figarovy svatby. 2. cena byla udělena Elišce Rezkové ze ZUŠ Olešská Praha 10 za interpretaci písně Die Verschweigung a árie Zerliny Vedrai carino z Dona Giovanniho. 3. cenu získala Barbora Vašků ze ZUŠ Vladimíra Ambrose z Prostějova za píseň Das Veilchen a árii Zerliny Batti, batti. V kategorii amatérských pěvců B III (21-26 let) bylo uděleno pouze čestné uznání Andree Stehlíkové ze ZUŠ Praha-Jižní Město.

V kategorii budoucích profesionálů A I (15-20 let) nebyla 1. cenu udělena. 2. cenu získali dva soutěžící: Vojtěch Pelka z Konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže za přednes árie Cherubína Voi, che sapete z Figarovy svatby a koncertní árie Basta vincesti KV 486a a Vincenc Ignác Novotný z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy za árii Podesty Dentro il mio petto z opery La finta giardiniera a za árii Basilia In quel’anni z Figarovy svatby. 3. cenu získala Eliška Hrochová z Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži za přednes árie Onorie Quanto mai felici siete z Myslivečkovy opery Ezio a árie Ilie Zeffiretti lusinghieri z opery Idomeneo.

V kategorii A II (21-25 let) získala 1. cenu Eliška Ouředníčková z brněnské JAMU za přednes obtížné árie Sesta Parto, parto, ma tu ben mioLa clemenza di Tito a árie Idamanta Il padre adorato z opery Idomeneo. O 2. cenu se podělili Zuzana Zámečníková z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci za přednes árie Fiordiligi Come scoglio z Così fan tutte a árie hraběnky Porgi amorFigarovy svatby a Vojtěch Šembera z brněnské JAMU za přednes árie hraběte Hai già vinto la causaFigarovy svatby a árie Dona Giovanniho Fin ch’han dal vino. Také o 3. cenu se podělili dva soutěžící: Mariana Ambrožová z JAMU za přednes recitativu a árie Fiordiligi Temerari – Come scoglio z Così fan tutte a árie Paminy Ach, ich fühl’sKouzelné flétny a Jan Líkař z pražské HAMU za árii Guglielma Donne mie la fate a tanti z Così fan tutte a árii Allazima Ihr Mächtigen seht ungerührt ze Zaidy.

Koncert vítězů 37. ročníku Duškovy soutěže se uskuteční opět na Bertramce. Den jeho konání bude určen dle časových dispozic nositelů cen.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější