35. ročník Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu

25. dubna 2015 uskutečnila Mozartova obec ve spolupráci s Německou mozartovskou společností se sídlem v Augšpurku a se Saskou mozartovskou společností se sídlem v Chemnitz v Ateliéru pražské HAMU už 35. (10. mezinárodní) ročník Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu. Obdržela 61 přihlášek, nakonec se dostavilo 53 soutěžících z Čech, Bratislavy, Vídně, Salcburku, Augšpurku, Mnichova a Kolína n. R., kteří byli podle věku a povahy svého studia rozděleni do tradičních pěti kategorií.

Nápadným znakem letošního ročníku byla neobvykle vysoká účast soutěžících v kategoriích budoucích profesionálů A1 a A2 a šíře jimi zvolených soutěžních skladeb. Zvláště v kategoriích „budoucích profesionálů“ zazněly vedle obvyklých árií Zerliny, Despiny a Zuzanky i velice obtížné árie jako je Královny noci „O zittre nicht“, Fiordiligi „Come scoglio“, Dorabelly „È amore un ladroncello“, Donny Anny „Non mi dir“, Donny Elvíry „Ah, fuggi il traditor“, jakož i  Sestovo rondo „Deh per questo“. Pěvci pak volili nejen obvyklého Figara či Papagena, ale i obtížné koncertní árie „Rivolgete a lui lo sguardo“, „Mentre ti lascio“. Zazněly i árie z Mozartových raných oper La finta giardiniera a Idomeneo.

Výkony soutěžících posuzovala za předsednictví dirigenta Ivana Paříka porota ve složení Jana Jonášová (HAMU), Marie Tremblay-Schmalhofer (Leopold-Mozart-Zentrum Augšpurk), Jana Büchnerová ze Saské Kamenice a Vratislav Kříž. O cenách rozhodla takto:

Ivan Pařík, Fabian Langguth 1. cena, Zdislava Bočková 2. Preis, Giulia Montanari 3. cena

V kategorii amatérských pěvců B 1 (10-14 let) získal 1. cenu Filip Šťovíček ze ZUŠ Hořice, 2. cenu Klára Mimochodková ze ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech, 3. cenu Markéta Tomášová ze ZUŠ Hradec Králové a čestná uznání Alfréd Marc a Klára Lieblová ze ZUŠ Praha 1 Biskupská, a Jana Šlégrová ze ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň. V kategorii B 2 (15-20 let) získala 1. cenu Hana Koreisová ze ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh, 2. cenu Barbora Vašků ze ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov a 3. cenu Natalia Kalivodová ze ZUŠ Náchod. V katagorii B3 (21-25 let) získal 1. cenu Martin Bareš z Prahy, 2. cena Nicola Hoppe z Vídně a 3. cenu Ondřej Havránek ze ZUŠ T. Brzkové z Plzně.

V kategorii budoucích profesionálů A 1 (15-20 let) získala 1. cenu Barbora Grůzová z brněnské Konzervatoře, 2. cenu Nicole Segíňová z bratislavské Konzervatoře a Susanne Kapfer z mnichovské Hochschule für Musik und Theater a 3. cenu Kateřina Špaňárová z pražské Konzervatoře Jana Deyla. V kategorii A2 (21-25 let) získal 1. cenu Fabian Langguth z Leopold-Mozart-Zentrum university v Augšpurku, a to za přednes koncertní árie „Mentre ti lascio“ a Papagenovy árie „Papagena“. 2. cenu si odnesla Zdislava Bočková z brněnské JAMU a 3. Giulia Montanari rovněž z Leopold-Mozart-Zentrum university v Augšpurku za přednes árie Paminy „Ach, ich fühl’s“ a „Exultate jubilate“ KV 165.

Koncert vítězů se uskuteční v červnu na Bertramce. Jeho datum bude určeno dle časových dispozic nositelů cen.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější