10. sezonu Czech Ensemble Baroque završí dílo Františka Ignáce Tůmy v novodobé světové premiéře

Bezmála třicet hudebníků vystoupí 15. června v katedrále na Petrově a v novodobé světové premiéře představí dvě díla Františka Ignáce Tůmy, jednoho z prvních českých skladatelů, který se usadil ve Vídni a jehož chrámové skladby prokazatelně znali třeba Haydn a Mozart. Kromě mše Veni Pater Pauperum a symfonie zazní i kantáta Te Deum patřící mezi slavnostní kompozice z období Tůmova působení v kapele královny vdovy v 50. letech 18. století. Mše, která má rovněž slavnostní a jásavý charakter, je z dřívějšího období, komponována nejspíše pro vídeňský klášter Schott. Závěrečný koncert tak zakončí jubilejní 10. sezonu a k zakoupení na něm budou i abonentky na sezonu s číslem 11.

Czech Ensemble Baroque a vydavatelství Supraphon vydalo v roce 2021 Tůmovo Requiem a Miserere. Te Deum a Missa Veni Pater Pauperum je druhým projektem víceletého cyklu, jenž by měl zmapovat a zviditelnit málo známé dílo fenomenálního skladatele, který působil jako kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Tůmova hudba byla i současníky velmi ceněna zejména pro sugestivní ztvárnění daných textů z hlediska hudebních motivů a afektů.

Jeho jméno bývá uváděno mezi osobnostmi naší hudby na důležitém místě.  Má mnoho společného s Janem Dismasem Zelenkou, kolegou o generaci starším a dnes mnohem známějším. „Oba patřili k našim prvním krajanům, kteří se uplatnili v evropských metropolích, oba byli na konci života okolím chápáni jako nemoderní, neboť došli k vlastní syntéze pozdně barokní tradice a k dobovým módám se stavěli velmi vybíravě,“ doplňuje k osobě skladatele dirigent Roman Válek.

Ačkoliv F. I. Tůma nijak neváhal využít výrazových možností galantního stylu a raného klasicismu, patřil ještě ke generaci, která ovládala starý styl, nevzdávala se ho a držel se po celý život řemesla, kterému se přiučil u svého učitele Fuxe.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější