Kritiky - časopis harmonie

V svátek, v pátek, v kostele, při stole... Dobové prameny Michnovy Loutny české vyšly jako faksimile

V záplavě adventních a vánočních pražských koncertů v závěru minulého roku mělo zvláštní postavení vystoupení souboru Ensemble Inégal v rámci sezóny Českého spolku pro komorní hudbu (ČSKH). V  sále Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně zazněl v jejich interpretaci cyklus písní Adama Michny z Otradovic Loutna česká (1653). Ensemble Inégal hraje nové nastudování této výjimečné sbírky českého baroka již druhý rok a nahrál ji i na CD pro firmu Nibiru, která pro velký úspěch v jejím prodeji musela titul vydat znovu. Michnova Loutna česká zaujala i Českou televizi, která ji v interpretaci Inégalu zařadila v hlavním vysílacím čase na

Jan Blahoslav: Více lingvista a hymnograf než teolog

Sedmdesáté výročí založení Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro uctili jeho pořadatelé tím nejlepším možným způsobem – ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě a Národním muzeem v Praze podpořili podnět předního českého muzikologa Petra Daňka a pomohli na svět skvostnému faksimilovému vydání prvního českého kompendia o teorii hudby. Festival klasické hudby se tak přihlásil k hlubokým kořenům hudební kultury a teorie a zpřístupnil dílo, které zůstává jak v muzikologii, tak i v obecných kulturních dějinách stále ještě nedoceněno.

Netradiční počin Pražského jara

30. květen 2016 Napsal(a)
Zveřejněno v Komentáře
Netradiční počin Pražského jara

Na závěr letošního ročníku MHF Pražské jaro přišlo vedení tohoto festivalu s ojedinělým projektem. Sedmdesáté výročí založení zdůrazňuje nikoliv dalším oslavováním své historie, připomínáním jednotlivých ročníků, osobností, skvělých interpretačních výkonů či seznamem provedených děl, jak by bylo lze očekávat, ale krokem zcela jedinečným ba historickým. Ve skvostném faksimilovém vydání nabízí svým

Petr Daněk: Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630

Česká hudební historiografie se rozhodně nemůže pochlubit pravidelnou bohatou knižní produkcí. Těžiště publikační činnosti muzikologů se omezuje převážně na studie ve sbornících a odborných časopisech, popřípadě na notové či jiné edice. Nicméně novodobé grantové projekty si kladou za cíl publikační vědecké produkci napomoci a několik významných hudebně-historických prací je ve fázi závěrečné redakční přípravy.

Americký tisk se věnuje objevu českého muzikologa Petra Daňka

V souvislosti s přípravou své nejnovější publikace Historické tisky v českých zemích do roku 1630 objevil muzikolog Petr Daněk v minulém roce neznámý houslový part doplňující sbírku písní Adama Václava Michny z Otradovic Loutna česká. O objevení nového partu jsme informovali v březnu (článek zde) a recenze na knihu vyšla v srpnové HARMONII. Daňkova nálezu si ale v poslední době všímá i světová odborná veřejnost,

Nová publikace o historickém tisku přinesla i objev Michnova houslového partu

V pražském nakladatelství Koniasch Latin Press vychází kniha Historické tisky v českých zemích do roku 1630, která je věnována vývoji a postavení nototisku v české kultuře raného novověku. Autor, docent Ústavu hudební vědy FF UK Petr Daněk, v ní shrnuje svůj několikaletý výzkum ​hudebního tisku české renesance a raného baroka. Kniha přináší obsáhlý a detailní soupis tisků vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby, které autor nalezl v českých knihovnách a knižních fondech. Celkově nalezl a zpracoval více jak...

Stará hudba 2014 – závěrečné ohlédnutí

Konec roku většinou bývá ve znamení opakovaně dávané Rybovy České mše vánoční “Hej, mistře”. Je to jedna z nejpůvabnějších pastorálních skladeb českého původu vůbec: za úvahu by ovšem stálo udělat v “rybovském” roce 2015 důkladnou inventuru skladatelova díla – i to málo, co z něj doposud bylo zpřístupněno, naznačuje, že by si zasluhovalo podstatně větší pozornost. Stejně jako lecos jiného z pozůstalosti autorů, působících v českých zemích. Nejzřejmějším důkazem tohoto tvrzení je uvedení Michnovy Loutny české Ensemblem...

V Praze mezi Rybou a Rossinim

2. leden 2015 Napsal(a)
Zveřejněno v Kritiky
V Praze mezi Rybou a Rossinim

Mezi 20. prosincem 2014 a 1. lednem 2015 jsem slyšel víc živé hudby nežli reprodukované. Z diáře jsem vybral názorovou mozaiku ze šesti projektů. 20. 12., Dvořákova síň Rudolfina.  Na svém adventním koncertě hrála Česká filharmonie asi poprvé v tomto sále Českou mší vánoční letošního jubilanta Jakuba Jana Ryby. Vedle tohoto nepochybně zajímavého faktu mělo provedení dvě další pozitiva. Mši nastudoval se sobě vlastní důkladností Jiří Bělohlávek. Původnímu komornímu zvuku odpovídala volba harmonia, naopak stohlavý sbor dobře souzně...

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.