Editorial - časopis Harmonie

Mysterióznost i lesk Litomyšle

30. červenec 2014 Napsal(a)
Zveřejněno v Kritiky
Mysterióznost i lesk Litomyšle

Piaristický chrám, po desetiletí zavřený, jehož rekonstrukcí a letošním znovuotevřením se Litomyšl právem pyšní, byl (26. 6.) dějištěm české premiéry Lukášových pašijí Jana Jiráska. V titulku skladby figurují také jména Carla Orffa a J. S. Bacha. Lukášovy pašije jsou sice uvedeny v seznamu Bachových skladeb, ale patrně je nenapsal – zřejmě jen přepsal, doplnil a v Lipsku dvakrát provedl dílo, jehož autorem byl ve skutečnosti někdo jiný, možná skladatel Molter. K partituře se ve 30. letech 20. století vrátil Orff, v té době působící v mnichovském...

Malé mešní zpívání Kühnova dětského sboru

Kühnův dětský sbor patří mezi ta tělesa, která mají interpretaci a propagaci české hudby dlouhodobě ve svém uměleckém programu. K letošním oslavám Roku české hudby se připojil duchovní dramaturgií, kterou původně sestavil pro festival Svato­václavské slavnosti, na nichž v roce 2007 premiéroval Malou ranní mši pro dětský sbor a orchestr Jana Klusáka. Jedná se o svěží neoklasické dílko, kterému sám autor přizná­vá inspiraci Stravinským a Martinů (zkomponoval jej v roce 1957, v posledním ročníku studia na AMU). Vtipně pracuje s...

Překvapivé nahlédnutí za linie Anny Prohasky

Nemohu se již po léta zbavit dojmu, že hudební produkce druhé světové války a následujících let, válkou stále poznamenaných, všechny ty Leningradské, Památníky LidicímPřeživší Varšavu, zastínila přes Ravelův La Valse, Sukovu Republikánskou trilogii a kompozice pro levorukého klavíristu Paula Wittgensteina hudební reflexe první světové války, Velké války, která ukončila dlouhé devatenácté století a zatřásla dějinami století dvacátého, které pro další velké válečné hrůzy téměř zapomnělo na štiplavý zápach yperitu a zákopovou zkušenost

Válečná výročí nejsou jen tragická

28. červenec 2014 Napsal(a)
Zveřejněno v Komentáře
Válečná výročí nejsou jen tragická

V srpnové Harmonii se můžete vzdělat poutavou studií Čtyři roky, které změnily Evropu. Přihlásili jsme jí ke vzpomínce stého výročí začátku 1. světové války, jež vždy bohužel stála ve stínu druhé světové tragédie. Výročí po svém připomněly mnohá města a kraje (přehledný seznam najdete na adrese www.velkavalka.cz); v Praze mě zaujaly dva projekty. Národní muzeum láká do 7. září k návštěvě velmi dobře připravené a zajímavě koncipované výstavy První světová válka – prolog k 20. století. Pozitivně se k výročí postavil Spolek výtvarných umělců Mánes...

Harmonie 8/2014

21. červenec 2014 Napsal(a)
Zveřejněno v Editorial
Harmonie 8/2014

Milí čtenáři, byl mi udělen zodpovědný úkol otevřít srpnové vydání. Nevím, kolikrát k vám za poslední roky existence HARMONIE promlouval někdo jiný než šéfredaktor Luboš Stehlík a doufám, že tento krok nepovažujete za příliš troufalý. Vždycky jsem měla za to, že úvodník kvalitního periodika musí obsahovat závažná sdělení, objevné myšlenky a zásadní morální poselství (= musí mít hlavu a patu). Tak se ale může stát pouze v případě, má-li autor dostatečnou životní moudrost, ze které lze takové myšlenky čerpat (= ví, jak psát o něčem, co má hlavu a patu, případně si umí takové téma najít), což vpravdě není můj případ. Naplním tedy úvodník osobními zážitky posledních dní, které jsou ale ve většině případů úzce propojeny s hudbou. S hudbou a setkáváním.

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.