Články - časopis Harmonie

Kolik žáků, tolik metod. Před 250 lety se narodil Antonín Rejcha

Životní dráha Antonína Rejchy začíná jako poutavý příběh vzpurného chlapce, polovičního sirotka, který doma nenacházel porozumění pro svou touhu po vědění a proto z domova utekl. Vydal se k dědečkovi do Chuděnic u Klatov a odtud za strýcem Josefem Rejchou do Wallersteinu, kde začala jeho hudební dráha v knížecí kapele a pokračovala službou v kurfiřtské kapele v Bonnu, kde se dal zapsat na univerzitu. Následovaly další odchody a návraty (Vídeň, Hamburk, Lipsko – s jedinou krátkou zastávkou v Praze u matky –, a znovu Vídeň), až se propracoval k profesorskému místu na pařížské konzervatoři, k Řádu čestné legie a členství v Akademii krásných umění. K oněm odchodům se vztahuje epizoda, kterou Rejchovy životopisy neuvádějí, svědčí však o poměrech doby. V prosinci 1810 byl Rejcha – tehdy už žil dva roky v Paříži – uveden spolu s dalšími deseti osobami, které překročily lhůtu povolenou pro cestu do zahraničí, ve výzvě, „aby se během roku hlásily u c. k. dolnorakouské zemské vlády, jinak s nimi bude naloženo podle §27 vystěhovaleckého patentu“. Rejcha se nehlásil a v období politických zmatků napoleonské doby to ani nepotřeboval. V Paříži zůstal až do smrti a roku 1829 obdržel francouzské občanství.

Professeur Reicha - le compositeur, le théoricien et l'enseignant

Rejchovský festival v Benátkách skončil 4. listopadu (viz HARMONIE 2/2018), ale 10.-12. listopadu 2017 se konalo v Lucce, pod záštitou Centra Studi Opera Omnia Luigi Boccherini a Palazzetta Bru Zane, kolokvium rovněž věnované Rejchovi (i to obdrželo finanční podporu Palazzetta Bru Zane - Centre de musique romantique française). Kolokvium mělo několik témat: Rejchovy spisy, Rejcha a kontrapunkt, Rejchův odkaz, Rejchovi současníci, Komorní hudba a 

Antonín Rejcha: Fugy

9. duben 2004 Napsal(a)
Zveřejněno v Recenze
Antonín Rejcha: Fugy

Rejchův cyklus Třicet šest fug pro klavír podle nového systému, je pro interpreta nepochybně velkou výzvou. Forma, kterou skladatel koncem 18. století vystavil bohatství svého tvůrčího...

Antonín Rejcha - 36 fug pro klavír

19. červenec 2007 Napsal(a)
Zveřejněno v Recenze
Antonín Rejcha - 36 fug pro klavír

Tato recenze by stejně tak patřila do rubriky "interpreti", neboť je to hlavně zásluha Jaroslava Tůmy, že Rejchův cyklus zní poprvé souhrnně na CD. Tůma si rád vybírá neprobádané a zaprášené koutky...

Antonín Rejcha - Oktet op. 96, Variace pro fagot a smyčcové kvarteto, „Grand Quintetto“ pro lesní roh a smyčcový kvartet

Pražský rodák Antonín Rejcha (1770 - 1836), chráněnec Josepha Haydna a přítel Ludwiga van Beethovena, není jednou z velkých osobností české hudby 1. poloviny 19. století náhodou.

Originalita Antonína Rejchy

7. leden 2011 Napsal(a)
Zveřejněno v Rozhovory
Originalita Antonína Rejchy

Řada vystoupení souboru Musica Florea na Pražském jaru pokračuje letos provedením Requiem Antonína Rejchy, skladbou na pomezí klasicismu...

Antonín Rejcha - Klavírní tria Es dur, d moll, C dur, op. 101/1 – 3

V Rejchově početné komorní tvorbě nalezneme pouhých sedm klavírních trií. Trio op. 47, publikované r. 1804, nese ještě název Sonáta pro klavír s doprovodem houslí a violoncella. O dvacet let později vydal Rejcha pod opusovým číslem 101 šest dalších klavírních trií...

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.