úterý, 5. únor 2008

Johann Sebastian Bach - Orgel-Büchlein BWV 599-644

Napsal(a) 

Johann Sebastian Bach - Orgel-Büchlein BWV 599-644 Johann Sebastian Bach - Orgel-Büchlein BWV 599-644

Orgel-Büchlein BWV 599-644

Jaroslav Tůma - varhany. Produkce: Vítězslav Janda, Jaroslav Tůma. Text: Č, A, N. Nahráno: 4/2004, kostel sv. Petra, Bruchsal. Vydáno: 2007. TT: 84:08. AAD. 1 CD Arta F10156 (distribuce 2HP Production).

Chorálové předehry obsažené v Orgel-Büchlein Johanna Sebastiana Bacha bývají označovány jako malá mistrovská díla, jako hudební drahokamy či vybroušené perly (tak o nich hovoří sám interpret). Svým obsahem, významem, duchovní závažností však převyšují i jedno z poslání skladeb, a to instruktivní, neboť v nich Bach podával návod začínajícím varhaníkům. Ti se měli na miniaturních skladbičkách naučit obratnosti pedálové hry a jak chorály provádět různým způsobem. Dodnes je toto dílo považováno za nepostradatelnou školu nástrojové techniky s vysokou uměleckou hodnotou. Varhanní knížka obsahuje celkem 45 chorálů rozdělených podle liturgického roku (Advent, Vánoce, Nový rok, Zjevení Páně, Svátek tří králů, Půst, Velikonoce, Svatodušní svátky a dále preludia na všeobecné modlitby).

Předkládaný snímek je svým ojedinělým způsobem vybroušenou perlou v české produkci mezi nahrávkami téhož díla. Bylo by snad poněkud zbrklé vyslovit hned zpočátku "nej". Ale pravda je taková, že po rozezvučení prvních tónů, konče posledním akordem, se nemohu ubránit přesvědčení, že jsem již dlouho neslyšela tak skvostně zahrané chorály. Varhaník Jaroslav Tůma je skutečným mistrem v procítění a vedení chorálové melodie a rovněž vedení polyfonie v doprovodných hlasech. Poučenou interpretací a pochopením vnitřních obsahů chorálů dává interpret vyniknout jejich podstatě správným frázováním i nezaměnitelnou artikulací. Rozmanitost chorálů je daná jejich obsahem a tím vhodně zvolenou barvou zvuku varhan. Jaroslav Tůma píše v bookletu mimo jiné i o různých úskalích, která s sebou přináší interpretace včetně problémů s volbou registrace. Dvoumanuálové varhany Vladimíra Šlajcha v kostele sv. Petra v německém Bruchsalu nabízejí celkem 30 barevných možností, kterými lze podtrhnout mistrnost Bachova díla, ale i mistrnost interpreta ve výběru vhodné zvukové kombinace. V radostných, jásavých či oslavných skladbách většinou slyšíme plné znění varhan, přesto žádný z hlasů nepřevyšuje, vše je hodnotně vyrovnané. Jaroslav Tůma dbá na smysluplnost cantu firmu, na celkovou zřetelnost a konkrétnost. A to i za předpokladu, že je dozvuk chrámu nemalý. Naopak v chorálech tichých, blažených, s vroucí zbožností či prodchnutých bolestí jde o citový požitek zvuku varhan z vybraných jemných principálových nebo flétnových rejstříků. Vítaný a ceněný je i přehled zvolené registrace k jednotlivým chorálům uvedený v závěru bookletu.

Mezi chorály z Orgel-Büchlein jsou takové, které jsou vám z různých důvodů blízké. Rádi si je znovu poslechnete, srovnáte s tím, co znáte. Jsou tu takové, které tak často neslýcháte nebo je přejdete, vracíte se k nim později nebo k nim teprve hledáte cestu. Skrze znamenitou interpretaci na skvostný nástroj však přijdou samy.

Jitka Kocůrková

Jaroslav Tůma je neúnavný realizátor různorodých nahrávek. Nový počin spadá do řady jeho bachovských titulů - tím posledním byly dvoje Goldbergovské variace interpretované na cembalo a klavichord. Kompletní Bachovo varhanní dílo Tůma provedl v letech 1990?-?1993, část z něj je zachycena na albech Supraphonu. Přechod ke společnosti Arta je patrný už na vnější výpravě disku, která je graficky čistá a moderní, a přitom důstojná.

Album, obsahující Bachovu Orgelbüchlein , varhanní knížku, je koncipováno, zdá se mi, jako "příběh" o několika vrstvách. Biblický děj, počínající Adventem a končící na Svatodušní svátky se zastaveními v době Vánoc, Nového roku, Tří králů a Velikonoc, se prolíná s čistě hudebními prostředky kontrastu, barvy, dynamiky a gradace. Při tom všem je pamatováno na význam textu jednotlivých chorálů. Možná to ani nebyl záměr, ale i takto lze Tůmův počin "číst". A že se to interpretovi podařilo, že celek drží pohromadě, je úctyhodné i vzhledem k tomu, že jde o "drobničky" sotva dvouminutové - na disk se jich vešlo pětačtyřicet!

Prvním předpokladem je u varhaníků samozřejmě nástroj. Třicet rejstříků varhan Vladimíra Šlajcha (2004) v německém Bruchsalu je tak akorát, aby nabídly dost kombinací při registraci. Rejstříky se výtečně pojí a zároveň lze zřetelně odlišit jednotlivé hlasy. Což je v Bachově sofistikované polyfonii třeba: například v Hilf Gott, daß mir`s gelinge . A tak nám neuniknou půvabné figurace chorálu Der Tag, der ist so freudenreich , ani "sestupování a vystupování anděla" hudebně znázorněné stupnicemi v čísle Vom Himmel kam der Engel Schar .

Akustika klasicistního kostela je i při dlouhém dozvuku křišťálově čistá. Snímání (zvukoví mistři Aleš Dvořák, Tomáš Zikmund) vyvolává dojem, že stojíme v místě, kde se všechny zvuky setkávají, aby splynuly. Dodejme, že dispozice varhan a použitá registrace jsou v bookletu vypsány.

První skupina chorálů nás vtahuje do snové atmosféry, ovzduší ztišeného očekávání Adventu. Tóny tlumených rejstříků se vznášejí někde nahoře u klenby. Velmi působivě je navozeno též velikonoční mystérium (Christ lag in Todesbanden ). Nástroj skrze varhaníka takřka promlouvá, vyvolává v posluchači zcela konkrétní pocity: je tu triumf, zkroušení, nevinnost, pokora, prosba, radost tichá, radost jásavá. Je znát, že se Tůma se Šlajchovými varhanami - i s Bachovou "Knížkou" dokonale sžil.

Dita Kopáčová Hradecká

Jaroslava Tůmu známe jako koncertního umělce, skvělého improvizátora, vynikajícího pedagoga a v poslední době také čím dál častěji jako nadšeného propagátora varhanní hudby. Počet CD, která Jaroslav Tůma nahrál, přesahuje již padesátku a celá řada dalších nahrávek je uschována v archivech Českého rozhlasu a České televize a také v médiích zahraničních. Je proto nasnadě, že držíme-li v ruce nové CD Jaroslava Tůmy obsahující nahrávku Bachovy Varhanní knížky , která je vlastně sbírkou chorálních preludií rozdělených podle částí liturgického roku, tušíme už dopředu příjemný a naplňující posluchačský zážitek.

Orgel-Büchlein (Varhanní knížka) vznikala postupně v době Bachova působení ve Výmaru (do roku 1717), svůj původní záměr zpracovat 165 chorálů však Bach kvůli nedostatku času v novém zaměstnání dvorního kapelníka v Köthenu nezrealizoval. Varhanní knížka tedy obsahuje zpracování jen 45 chorálů. Úvodní preludia věnovaná času adventnímu vyznívají radostně, jsou plná dychtivého očekávání. Varhaník postupně představuje různé rejstříky nástroje. V průběhu 10 preludií k období Vánoc se rozeznívá nástroj v nejrůznějších možných barvách, jásavý a plný zvuk kontrastuje s hebkou polohou flétnového rejstříku, pompézní a oslavný charakter jedněch preludií je opakem k intimní výpovědi druhých. První z preludií k Novému roku může být pokorným očekáváním budoucích dní, další je snad až trochu tesklivým povzdechem za rokem uplynulým, následuje jásavá oslava In Dir ist Freude . Mohli bychom postupovat dále a zastavit se několika slovy u každého z těchto drobných preludií. Neboť každé z nich je jiné a posluchač se ani na chvíli nepřestává divit nad bohatstvím zvukových barev, proměnlivostí rytmické struktury, nápaditostí vedení hlasů, neobvyklostí některých harmonických postupů.

Celý soubor je jedinečnou ukázkou Bachova kompozičního mistrovství a lehkost, s jakou nakládal s polyfonií, znovu bere dech. Každé z preludií jako by bylo svébytnou jednotkou schopnou samostatného života, zároveň však vše dohromady tvoří jediný a logický celek. Spojujícím momentem je všudypřítomná vnitřní síla - láska k bohu a naprostá pokora vůči jeho vůli. Toto vše bychom si ale nebyli schopni uvědomit bez zživotnění Bachových myšlenek ve hře Jaroslava Tůmy. Neboť právě jeho cit pro vystižení vnitřního poselství chorálních preludií a mistrovství při práci s nástrojem umožňuje posluchači prožít při poslechu CD nevšední chvíle. Jaroslav Tůma hraje preludia skvěle a mohu jen obdivovat jeho vkus a nadhled, s jakými rozsáhlý celek prezentuje. Jednotlivá preludia se v jeho podání mění v barevné kameny různých tvarů, které ovšem přesně zapadají do celkového obrazce. Právě ona celková umělecká koncepce, logická a vyvážená, je dle mého soudu na tomto CD tím nejcennějším.

Pochváleni buďtež ale také páni mistři zvuku. Zavřete si na chvíli při poslechu CD oči a ocitnete se okamžitě v prosluněné chrámové lodi s přirozeně mocným dozvukem. Najít ten správný bod pro umístění mikrofonů při nahrávání v chrámovém prostoru je skutečným uměním, k jehož zvládnutí je třeba jednak zvláštního talentu, jednak bohatých zkušeností.

Nesmím zapomenout na samotný nástroj - jedná se o varhany Vladimíra Šlajcha, postavené v roce 2004 (do původní barokní skříně Phillipa Seufferta z roku 1769) pro kostel sv. Petra v německém Bruchsalu. Budete-li mít někdy cestu po dálnici číslo 5 z Heidelbergu na jih směrem ke Strasburgu, sjeďte 21 km severně od Karlsruhe z dálnice do Bruchsalu. Zastavte se alespoň na chvíli v tamním biskupském kostele sv. Petra a prohlédněte si varhany. Tento nástroj si to zaslouží.

Body: 5 z 6

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.