úterý, 16. srpen 2005

Arnold Schönberg: Styl a idea

Napsal(a) 

Arnold Schönberg: Styl a idea Arnold Schönberg: Styl a idea

Překlad, výběr, uspořádání, komentář: Ivan Vojtěch, Arbor vitae 2004, ISBN 80-86300-48-X, 400 s.

Texty a myšlenky obsažené v této knize pochází z období od roku 1911 (Nauka o harmonii , zde otištěna pouze Předmluva ) do posledního roku skladatelova života (Moderní žalmy ). Schönbergovy reflexe a názory jsou důležitým klíčem k pochopení jeho myšlení nejen hudebního (kompozice, estetika, kritika, hudební výuka ad.), ale i morálního.

Styl a idea se opírá o prameny uložené v Arnold Schönberg Centre ve Vídni, z nichž některé jsou v německém jazyce, některé již v anglickém. (Sám skladatel je do angličtiny buď dodatečně přeložil sám, nebo mu byly přeloženy, jiné byly psány přímo anglicky.) Původní autorizovaná verze knihy Style and Idea vyšla v New Yorku roku 1950. Vzhledem k významovým posunům způsobených jazykovou růzností se editoři českého vydání v některých případech drželi původních německým předloh. (Kniha letos získala Cenu HARMONIE).

V mnoha textech se setkáme s břitkou a často až radikální argumentací směřující proti dobovému úzu a ještě častěji proti všem. Schönbergovo myšlení je sice jasné a přímočaré, avšak někdy mu chybí přesvědčivá argumentace. Příliš stručné vyjadřování vede ke zkratkovitosti, a ta nedovoluje hlubší poznání. Schönberg ví vše nejlépe a z hudebního bojiště vždy odchází jako vítěz...

Velmi bystré postřehy uvádí v textu O hudební kritice (1909): "...každý umělecký dojem je vlastně jen dojem, který vytvoří posluchačova fantazie. Vyvolaný ovšem uměleckým dílem: ale jen tehdy, když disponujeme přijímačem, jenž je naladěn stejně jako vysílač." A dále musí umět kritik "najít hledisko, z něhož se lze přiblížit k podstatě díla." Ano, hodnocení nové hudby vždy přináší tento moment v posluchačově vnímání. Se "senilními" kritiky, brojícími proti hudebnímu vývoji, se Schönberg v dalším textu vyrovnává jasně a nekompromisně.

K dalším klíčovým textům patří, vedle původní pražské přednášky Nová hudba, zastaralá hudba, styl a idea (1930), texty k přednáškám Pokrokový Brahms (1933), Kompozice s dvanácti tóny (1934-44), Gustav Mahler (1912) a mnoho dalších. První tři tvoří vlastní ohnisko, z něhož později vzejde svazek Style and Idea.

Kniha je doplněna více jak sedmdesáti barevnými reprodukcemi Schönbergových výtvarných děl a mnoha dalšími fotografiemi skladatele a skladatelových přátel. Styl a idea je reprezentativní dílo naší muzikologie a může se například vedle "pouhého" překladu všech muzikologických spisů Romaina Rollanda směle zařadit k tomu nejlepšímu, co u nás v této oblasti dosud vyšlo.

Vydavatel: Arbor vitae 2004

EAN: 9788086300481

Body: 0 z 6

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.