Kritiky

Pražské jaro letos naposledy

5. červen 2022 Napsal(a)
Zveřejněno v Kritiky
Pražské jaro letos naposledy

Páteční večer 3. 6. 2022 náležel v takřka vyprodané Smetanově síni Obecního domu závěrečnému koncertu LXXVII. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Hosty finálního festivalového večera byli po pětileté pauze opět Vídeňští filharmonikové, které na Pražském jaru či Dvořákově Praze slýcháme naštěstí stále častěji. V rámci turné střední a západní Evropou zavítali s dirigentem Andrisem Nelsonsem nejprve do Prahy, a to s rusko-českým repertoárem.

Lekce Strauss

4. červen 2022 Napsal(a)
Zveřejněno v Kritiky
Lekce Strauss

Hned na dvou koncertech letošního ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro vystoupil francouzský dirigent François-Xavier Roth. Nejprve předstoupil před festivalové publikum v Rudolfinu v úterý 31. 5. 2022 se svým souborem dobových nástrojů Les Siècles. Ve středu 1. 6. 2022 pak opanoval podium Smetanovy síně Obecního domu s Kolínským orchestrem Gürzenich, a to v českém a německém repertoáru. Roth se tak v Praze prezentoval s oběma svými domovskými orchestry a publikum přesvědčil o schopnostech spolehlivě vést ansámbl dobového instrumentáře i standardní symfonický orchestr, sice se staletou tradicí, ale s moderními nástroji.

Tvorba, diskuse a sdílení. Prague Offspring založil novou platformu současné hudby

27. a 28. května se uskutečnil první ročník nového projektu Pražského jara zaměřeného na soudobou hudbu Prague Offspring. Centrum současného umění DOX uvítalo ve svých prostorách rakouský ansámbl Klangforum Wien, letošní rezidenční skladatelku Olgu Neuwirth a dvoudenní program koncertů, mistrovských kurzů, panelové diskuse, přednášky i performance. Klangforum Wien se do Prahy vrátilo po čtyřech letech a na celkem tři ročníky projektu Prague Offspring se stalo rezidenčním souborem. Po tu dobu tak bude zaštiťovat jak koncertní program, tak zmíněné mistrovské kurzy a další podpůrné tvůrčí aktivity.

Concentus Moraviae zahájil v rytmu tanga

Letošní 27. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae zastřešuje téma Cestou od kořenů k budoucnosti, které dramaturgicky připravil dirigent a flétnista Kaspar Zehnder. Právě on vybral pro slavnostní zahájení festivalu na sokolovně v Boskovicích 31. května komorní orchestr Klaipėda Chamber Orchestra, který také sám řídil. Na programu večera s podtitulem Tango sinfónico zazněla v interpretaci orchestru (doplněného o klarinetistu Lukáše Daňhela, flétnistu Petra Pomklu a hobojistku Anikó Kovarikné Hegedűs), zpěvačky Analie Selis, klavíristy Mariana Castra a bandoneonisty Nicoláse Velázqueze tanga, waltzy a milongy argentinských a uruguayských skladatelů.

Pražský debut Les Siècles a jeho vítězný pochod Rudolfinem

Idée fixe letošního ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro je francouzská hudba, zvláště Césara Francka, a to často v nastudování hostujících francouzských umělců. Kdo se nechal unášet touto francouzskou dramaturgickou vlnou, nemohl minout koncert ve Dvořákově síni Rudolfina v úterý 31. 5. 2021. Na programu byly totiž kompozice letošního jubilanta Césara Francka (1822–1890) a Clauda Debussyho. A kdo se tohoto koncertu zúčastnil, odcházel jako ve vytržení. Podium Dvořákovy síně tentokrát náleželo jednomu z nejpřednějších světových orchestrů specializujících se na autentickou provozovací praxi barokního, klasického, romantického i moderního repertoáru, souboru Les Siècles a jeho zakladateli a uměleckému šéfovi Françoisi-Xavieru Rothovi. Rothovo jméno a zvuk jeho souboru u nás dosud znali hlavně diskofilové. Pořadatelé Pražského jara tak dali festivalovému publikum konečně možnost seznámit se živě s interpretačním stylem ansámblu, který dnes udává trend v interpretaci repertoáru z období 1850–1950 ve zvuku dobových nástrojů a jejich kopií. Francouzský repertoár je přirozeně vizitkou tohoto tělesa a jeho uměleckého šéfa, který čerpal inspirace u guru staré hudby Gardinera a Harnoncourta, aby se vypracoval ve velmi osobitou uměleckou osobnost současné evropské hudební scény.

Česká soudobá hudba na letošním ročníku Mezinárodního bodamského festivalu

Bodensee Festival je mezinárodní kulturní festival, který se koná od roku 1989 ve čtyřech zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko), na různých místech kolem Bodamského jezera, a to od prvního květnového víkendu do Svatodušního pondělí. Festival je každoročně věnován jinému tematickému zaměření s 60–70 akcemi, na které zve umělce z oblasti hudby, tance, divadla a literatury. Festival nabízí orchestrální, komorní a varhanní koncerty, jazz, balet, divadelní představení, literární pořady, výstavy i akce pro děti. Základní myšlenkou je oživit a posílit společnou a propojující se kulturu v oblasti Bodamského jezera, která je kulturně spřízněná, ale politicky rozdělená. Tvůrčí síly, které v regionu existují, jsou doplněny mezinárodně známými umělci a soubory. Českých umělců se zde v historii festivalu příliš mnoho neobjevilo. Hosty festivalu byly například klavíristka Jitka Čechová se smetanovským programem či Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s Dvořákovou „Devátou“.

Nanebevstoupení Páně v Rudolfinu

27. květen 2022 Napsal(a)
Zveřejněno v Kritiky
Nanebevstoupení Páně v Rudolfinu

Těch pár týdnů na přelomu května a června, patrně nejkrásnějších v roce, kdy se koná mezinárodní hudební festival Pražské jaro, spadá do vrcholného období církevního kalendáře. Liturgické oslavy mezi velikonočními a svatodušními svátky lákaly skladatele po staletí. V bohoslužebných knihách napříč církvemi a denominacemi jsou jim předepsány starobylé liturgické texty, velikonočním hymnem Oběti velikonoční počínaje a svatodušní sekvencí Přijď, Duchu stvořiteli konče, zhudebňované snad každou skladatelskou generací. Nejinak tomu bylo i v životě a tvorbě kantorů Bacha a Telemanna, jejichž hlavním podiem byl chrámový kůr a nejpočetnějším zástupem posluchačů účastníci bohoslužeb. Bach vyšperkoval nedělní bohoslužby velikonočního období, den Nanebevstoupení Páně a svatodušní svátky těmi nejpůsobivějšími ze svých chrámových kantát. Dokonale se v nich snoubí vizuální rétorika hudebního kazatele s chiliastickým vizionářstvím pietistické zbožnosti, netrpělivě, až nedočkavě očekávající Kristův druhý příchod na konci věků. Bachovy, natož Telemannovy chrámové kantáty z této vrcholné části liturgického roku u nás neslýcháme zdaleka tak často jako chrámové kompozice adventního, vánočního, postního či pašijového období. O to více uznání si zaslouží dramaturgie Pražského jara, která publiku umožnila živě si poslechnout chrámové kantáty a kompozice napsané před třemi stoletími právě pro svátek Nanebevstoupení Páně (letos čtvrtek 26. 5. 2022).

Ukrajinské mládí nadchlo i dojalo

25. květen 2022 Napsal(a)
Zveřejněno v Kritiky
Ukrajinské mládí nadchlo i dojalo

Letošní 11. ročník Festivalu Jarmily Novotné, pořádaný společností Zámek Liteň, zařadil do svého programu v pátek 20. května aktuální setkání s mladými ukrajinskými hudebníky, kteří byli nuceni prchnout před válkou vyvolanou koncem února ruskou agresí. Vysoká vlna solidarity, která se vzedmula ihned po příjezdu prvních ukrajinských uprchlíků pomocí materiální, ubytovací i finanční, zasáhla také do hudebních kruhů a Pražská konzervatoř, na níž několik ukrajinských žáků již studuje, vstřícně přijala další žáky, kteří se u nás náhle ocitli i za dramatických okolností. Jejich studia v Kyjevě, Lvově, Užhorodu a dalších městech, byla přerušena nebo vůbec nemohla být zahájena. Ředitelka Zámku Liteň Ivana Leidlová se rozhodla uspořádat pro ukrajinské studenty a uspořádala benefiční koncert, kteří chtěli poděkovat za přijetí a vstřícnost, s níž se u nás setkali.

Za otázkami lidské existence s Českou filharmonií a Ivem Kahánkem

Jeden z hlavních programů Pražského jara zaměřených na současnou tvorbu přinesl v pátek 20. května do Smetanovy síně Obecního domu vrcholnou tvorbu Charlese Ivese a pražskou premiéru klavírního koncertu Michala Rataje. Českou filharmonii a Pražský filharmonický sbor řídil americký dirigent David Robertson.

Den vítězů

23. květen 2022 Napsal(a)
Zveřejněno v Kritiky
Den vítězů

V sobotu 21. května představil festival Pražské jaro veřejnosti nejen někdejší vítěze své interpretační soutěže, ale vítěze a laureáty dalších konkursů. Dopoledne hrálo v sále Economia Trio Bohémo (Matouš Pěruška, Kristýna Vocetková, Jan Vojtek) hudbu Josefa Suka, Bohuslava Martinů a Ástora Piazzolly, podvečer v Anežském klášteru patřil hobojistovi Martinu Daňkovi a jeho skupince hudebních přátel a den vyvrcholil recitálem Arete String Quartetu ve Dvořákově síni Rudolfina. Trio Bohémo vzniklo v roce 2019, výrazně uspělo na zajímavých soutěžích, od roku 2020 sbíralo zkušenosti projektu European Chamber Music Academy. Bohužel mě minulo…

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.