Kritiky

Augustin Hadelich – zjevení i naděje

2. říjen 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Kritiky
Augustin Hadelich – zjevení i naděje

Zahajovací koncert 128. sezony České filharmonie (Dvořákova síň Rudolfina, 27. 9.) byl plný lesku a symboliky – pocta Antonínu Dvořákovi, slavnostní proslovy, plno VIP, kteří přišli za hudbou, večer měl pevně v rukou hudební ředitel Semjon Byčkov a hostem byl devětatřicetiletý italsko-německo-americký houslista Augustin Hadelich. Nám však jde o hudbu, takže jaký to byl večer?

Koncert vítězů Broumovské klávesy 2023

Ve dnech 5.–7. května 2023 proběhl v Broumově už 13. ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa. Soutěž je určená mladým pianistům do 17 let a je rozdělená do čtyř věkových kategorií. V nejmladší kategorii soutěží děti do věku 11 let, ve II. kategorii děti dvanácti-třináctileté a ve III. kategorii čtrnácti-patnáctileté. Nejvyšší, IV. kategorie, je určena mladým klavíristům ve věkovém rozmezí 16–17 let. Od roku 2017 je součástí odměny pro držitele prvních cen vystoupení v Sukově síni pražského Rudolfina. Na dosavadních šesti koncertech vítězů Broumovské klávesy v Sukově síni hrála řada našich mladých pianistů, kteří se v průběhu času rozhodli vstoupit na profesionální dráhu. Patří k nim kupř. Kristine Ayvazyan, Eliška Tkadlčíková, Adam Znamirovský, Nora Lubbadová, Jan Schulmeister, Magdalena Koudelková, Eliška Vlčková, Klára Skalková, Denis Stefanov a Klára Gibišová.

Paul Lewis se SOČRem

27. září 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Kritiky
Paul Lewis se SOČRem

Letošní festival Dvořákova Praha byl 25. září slavnostně zakončen koncertem konaným ve Dvořákově síni Rudolfina, na němž ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu řízeným Petrem Popelkou vystoupil významný anglický pianista Paul Lewis. Přednesl 1. klavírní koncert d moll op. 15 Johannesa Brahmse a po přestávce vzácně duchovně založený koncert vygradoval dvěma významnými díly českých mistrů, symfonickou básní Vítězslava Nováka De profundis op. 67 z roku 1941 a kantátou Te deum Antonína Dvořáka, op. 103 z roku 1892, v níž vystoupili kromě Českého filharmonického sboru Brno také sólisté Simona Šaturová a Jozef Benci.

První podzimní večer zalitý neapolským sluncem

V květnu 2001 vystoupil ve Dvořákově síni pražského Rudolfina v rámci mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro legendární soubor dobových nástrojů Concentus musicus Wien s hornistou Hectorem McDonaldem a dirigentem Nikolausem Harnoncourtem. Kritika a angličtiny neznalé publikum byly tehdy z první poloviny koncertu-workshopu na rozpacích, když Harnoncourt s McDonaldem s gumovou hadicí v ruce demonstrovali přednosti a nedostatky dobových lesních rohů. Sotva koncert skončil, přítomní koryfejové české artificiální hudby ostentativně opouštěli Dvořákovu síň. „Takto se Mozart u nás hrát nebude!“

Liteňské jubileum „Klasika nevážně“

Letošní Festival Jarmily Novotné na zámku Liteň pokračoval v pátek 8. září závěrečným koncertem 10. Interpretačních kurzů, vedených vždy vynikajícími pěvci a hlasovými pedagogy. Jubilejního ročníku se tentokrát ujali prof. Helena Kaupová, operní pěvkyně vychovávající na HAMU operní i komorní pěvce a mezinárodně uznávaný americký hlasový kouč, klavírista a dirigent Kamal Khan. Pod vedením prof. Kaupové, držitelky Thálie a oceňované pěvecké pedagožky spolu s Kamalem Khanem se zkušenostmi z Metropolitní opery v New Yorku a dalších světových operních scén, držitelem Emmy, úspěšným klavíristou a vyhledávaným pěveckým specialistou, se sešli čeští i zahraniční účastníci liteňských kurzů se zájmem o získání dalších interpretačních zkušeností nezbytných pro svůj umělecký rozvoj. Třetím členem vedení byl letos znovu výborný klavírista, korepetitor i známý pěvecký kouč Ahmad Hedar, který si s mladými adepty operního zpěvu báječně rozumí.

Akademie klasické hudby hostila Akademii komorní hudby

V neděli 17. září se uskutečnil koncert s neobyčejným obsahem i rámcem. Akademie klasické hudby, která pořádá mezinárodní festival Dvořákova Praha, uspořádala večer Akademie komorní hudby (AKH). Festival získal exkluzivní a mimořádně kvalitní program, interpretační akademie prestižní platformu, aby vyšla ze záhudbí na mezinárodní jeviště.

Meditace luterského ateisty

18. září 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Kritiky
Meditace luterského ateisty

Jako dramaturgický vrchol festivalu Dvořákova Praha vnímám uvedení Německého requiem Johannesa Brahmse 14. 9. 2023 v Rudolfinu; bylo to i vyvrcholení oslav 190. výročí narození. Nebudu zatěžovat frázemi, které můžete dohledat v encyklopediích o tom, jak je tento 45. opus kompozičně komplexní, mistrovsky propracovaný, v Brahmsově díle nejrozsáhlejší (může se provést za přibližně 70 minut), jak je interpretačně bezprecedentně náročný.

Svátek hudby: Hrůša, Levit, Vídeňští

15. září 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Kritiky
Svátek hudby: Hrůša, Levit, Vídeňští

Vídeňští filharmonikové a pianista Igor Levit vystoupili 13. září v pražském Rudolfinu, aby ozdobili festival Dvořákova Praha, který si, i zásluhou takovýchto hvězdných koncertů, získává stále větší renomé i ve světě, a již dávno se stal velkým konkurentem Pražského jara. A to jsem nezmínil toho třetího vzadu, a jen proto, abych si ho nechal nakonec. Jakub Hrůša, jeden z mála českých dirigentů, jemuž se daří získávat vpravdě světový věhlas. Za dva roky nastoupí, po nikom menším než Rafaelu Kubelíkovi, na post šéfa londýnské Covent Garden. S rusko-německým pianistou mají společné i to, že prudký vzestup v jejich uměleckých kariérách se děje právě v současnosti, v posledních pěti, deseti letech. Jejich spojení se značkou WP, která je zárukou té nejvyšší hudební třídy již po třetí století, od roku 1842, kdy byl orchestr založen, tedy naplňovalo ta nejvyšší očekávání. Abych nenapínal, řeknu hned, že je také v plné míře splnilo, nic jiného se ani nedalo čekat. Ale proberme věci postupně.

Záhadná krajina Antonína Dvořáka a Lesní scény Jana Ryanta Dřízala

Program festivalu Dvořákova Praha sestává z několika pozoruhodných tematických řad. Mimořádně atraktivní je řada nazvaná „Dvořák Collection“, v níž mají být postupně uvedeny všechny Dvořákovy smyčcové kvartety. Do této řady patřil i festivalový koncert Sedláčkova kvarteta v Anežském klášteře 12. září 2023. V první půli tohoto večera se k Sedláčkovu kvartetu, hrajícímu ve složení Michal Sedláček, Jan Maceček, Tomáš Krejbich a Matěj Štěpánek, připojil klavírista Matouš Zukal.

Maximální Maxim Vengerov a Tomáš Brauner

Během tří dnů slyšeli Pražané dvojí provedení Brahmsova Houslového koncertu D dur od dvou světově uznávaných houslistů. Zvláštní shoda, ale velmi užitečná, dokonce bych řekl edukativní: 10. 9. – Gil Shaham, Lahav Shani, Izraelská filharmonie v Rudolfinu (Dvořákova Praha); 13. 9. (s reprízou o den později) – Maxim Vengerov, Tomáš Brauner, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK v Obecním domě (zahajovací koncert sezony). V případě Shaniho byly konduktem k Brahmsovi Symfonické tance Sergeje Rachmaninova, Tomáš Brauner zvolil dílo svého favorita Bohuslava Martinů Symfonické fantazie. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.