úterý, 27. červenec 2004

Harmonie 8/2004

Napsal(a) 

08/2004 08/2004

Vážení čtenáři,

časopis, jenž vychází díky Vašemu zájmu o kvalitní hudbu, vytvářím už více než deset let. Nebyl jsem však u jeho zrodu v roce 1993, proto jsem převzal nejen obecnou koncepci, která se léty v

konkrétních bodech proměňovala, ale i název. Harmonie má sympatickou hudební symboliku. Pojem, jenž vzešel z lůna země, jež stvořila olympijské hry a letos je také hostí, znamená také řád, soulad. V antické řecké filozofii a teorii hudby slovo označovalo

soulad částí v celku. To je jistě pro šéfredaktora hudebního časopisu velmi inspirující myšlenka, kterou však v praxi není vždy snadné naplnit. Jiný význam odkazuje k pythagorejskému učení o číselném základu harmonie, což lze pak rozvíjet různými směry -

harmonie sfér, harmonie světa, harmonie mezi tělem a duší, harmonie ve znějící jednohlasé hudbě, poměr tónů mezi jednotlivými hlasy, v dur-mollovém systému lze vést nekonečně disputace o hudební logice utváření a spojování akordů a podobně. V přeneseném

slova smyslu lze užít pojem harmonie prakticky pro cokoliv: harmonie vůní, barev, citů, vztahů, skutků, harmonie dechu. Navíc najdeme dlouhou řadu skladeb, kde autor zvolil pro navození atmosféry, vyjádření svého postoje (v horším případě jako berličku)

slovo harmonie. Asi okamžitě Vás napadne opera Harmonie světa, k níž napsal hudbu a libreto Paul Hindemith a jejíž děj se mimochodem odehrává i v Praze s vůdčími protagonisty astronomem Johannesem Keplerem (Země) a neslavně proslulým vojevůdcem

Valdštejnem (Jupiter). Této opeře předcházely tři orchestrální části s přiléhavými názvy: Musica instrumentalis (symbol odporujících sil), Musica humana (odraz vztahů mezi lidmi) a Musica mundana (obraz světové harmonie).

Slovo harmonie patří k

nejuniverzálnějším pojmům nejen hudby, ale lidské civilizace jako takové. Na internetu snadno zjistíte, v jak zvláštních souvislostech toto slovo naleznete. Samozřejmě nejčastější oporou je hudba. Jenom hudebních sdružení, orchestrů a sborů je bezpočet.

Například v Ženevě má orchestr Harmonie Nautique i svou budovu, v Holandsku kvete mládežnický orchestr Bornse Harmonie a v Grenoblu nemá sídlo jen Minkowského Les Musiciens du Louvre, ale i orchestr l'Harmonie. Ve Francii však také existuje seznamovací

kancelář France Harmonie, jež mimo jiné dohazuje ruské, ukrajinské a běloruské dívky sňatkuchtivým Francouzům. Ovšem Francie také nabízí seriózní věci - díky firmě Bois d'Harmonie můžete získat různé hudební nástroje a příslušenství. Pojem harmonie je

také spjat s řadou projektových a bytových firem, reklamních, marketingových a komunikačních agentur, architektonických ateliérů a domovů pro seniory, ba dokonce i pro kočky. "Harmonických" hospod, hotelů, penzionů a kaváren je pak po světě bezpočet.

Knižní svět se harmoniemi také jen hemží. Například od americké firmy Harmonie Park Press byste si mohli objednat populární knihu o hudbě i muzikologický traktát. V Amsterdamu pak vydává pro holandský trh knihy o Harry Potterovi nakladatelství De

Harmonie. Dalo se čekat, že objevím firmy spjaté s posilováním životní energie, fitness, časopisy se zaměřením na zdravý život a překvapením nebyly také nadace s tímto názvem. O nočních klubech s dámskou obsluhou minimálně nahoře bez taktně pomlčím.

Nedávno jsem náhodou zjistil, že existuje i česká pohřební služba tohoto jména. Poslední stanice lidí na tomto světě může (i nemusí) být harmonická, ale jako kontrapukt k hudebnímu časopisu bych to raději zdvořile odmítl. Pravda, mediálně by mohlo být

zajímavé, kdyby se takováto firma stala sponzorem Cen Harmonie, nicméně se tomu raději zdaleka vyhnu. Co kdyby nás pak nějaký "přítel" označil za hrobaře hudby? I když HARMONIE nemůže být hudební manifestací světové harmonie Ä la Hindemith, rozhodně

by chtěla lidi spojovat a ne rozdělovat.

Raději nechám pábení, které je snad zapříčiněno letošním rozmarným létem a pohledem na rozpočet časopisu, což by mohlo navodit i pohřební náladu, a na okraj srpnového vydání jen několik poznámek. Najdete

zde zajímavé informace o dvou festivalech soudobé hudby - v Brně a ve Vídni - a třech festivalech se širším záběrem - Janáčkův máj, Smetanova Litomyšl a Struny podzimu. Jsem rád, že můžeme letmo představit tři výrazné hudebníky - houslistu Ivry

Gitlise, cellistu Heinricha Schiffa a klavíristu Jaroslava Šarouna. Osobností měsíce srpna je pak jazzový kytarový mág Rudy Linka, český emigrant působící v New Yorku.

Přeji Vám krásný zbytek léta s HARMONIÍ.

vyšlo: 28. 7. 2004

elektronické vydání

zveřejněné články Harmonie 8/2004

obsah

3 Fejeton Lukáše Hurníka: Osud, Glosa: Dej si pozor, kritiku
4 Musica Florea hrála Dvořáka, Johanka z Arku na hranici, Jaký byl Euroart, O závěru Beethovenova festivalu v
Teplicích
6 Ostrava ve znamení Janáčka, Echo - stará hudba
8 Osobnost: Rudy Linka
11 46. opus Smetanovy Litomyšle
12 Jan Novák a Itálie, Maestro, Ivry Gitlis v Praze
14 Hledání společného jazyka v Brně
16 Pražskojarní rozhovor s Heinrichem Schiffem
18 V hudbě život Čechů - 8. díl
21 Struny podzimu se přesunuly do podhradí
22 Pokud bude pršet, přijdu do sboru - příspěvek k Roku české hudby
23 Debut: Matej Arendárik
24 Skladatel měsíce: Bohuslav Martinů
26 Téma - Dvořák
27 Wiener Festwochen
28 Rozhovor s klavíristou Jaroslavem Šarounem
30 Echo - zprávy z domova a ze světa
31 Svět opery (Berlín, Stockholm, Vídeň)
34 Jazz na DVD
36 Africa Festival
38 Novinky. All that... Živě
39 Recenze
52 Servis

Luboš Stehlík

Mým rodným městem jsou Pardubice, kde jsem se učil hrát na housle a violu. Housle a zpěv jsem studoval na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. V témže městě absolutorium oboru hudební věda na FF UK. Do pracovního procesu vstoupiv ještě před vysokou školou ročním pobytem v Pěveckém sboru AUS. Po skončení muzikologie, kde moji diplomovou práci vedl Petr Eben, nastoupil jsem v roce 1984 do knižní redakce nakladatelství Editio Supraphon. Od roku 1989 jsem působil několik let v Pěveckém sboru Českého rozhlasu. Po jeho vymazání z českého hudebního života  jsem se stal v roce 1994 členem týmu, později šéfredaktorem časopisu Harmonie, který se brzy stal nejlepším tištěným hudebním médiem České republiky. Jsem partnerem manželky nejlepší ze všech, otcem tří dětí a dědečkem (zatím) sedmi vnoučat.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.