pondělí, 28. duben 2003

Harmonie 5/2003

Napsal(a) 

5/2003 5/2003

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nejdříve pár vět k májovému vydání. Díky pomoci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a překvapivé vstřícnosti vedení San Francisco Symphony Orchestra můžeme publikovat vůbec

první český rozhovor s Michaelem Tilsonem Thomasem, jedním z nejlepších dirigentů současnosti a hostem hlavního českého festivalu. Autor materiálu uskutečnil exkuzivní rozhovor přímo v sídle orchestru v San Franciscu. Maestro Tilson Thomas hostuje se svým

orchestrem v České republice vůbec poprvé.

Milí čtenáři, v květnu roku 1993 vyšlo první číslo časopisu HARMONIE. Byl to rok záběhový, průzkumný, a proto vyšly do konce roku v dvouměsíční periodě pouze čtyři čísla. Protože měl projekt velmi dobrý ohlas

a náklad stoupal, stal se z něj od ledna 1994 měsíčník. Hlavními důvody, proč HARMONIE vznikla, byly dva. Původním vzorem byl francouzský magazím Le Monde de la Musique, přičemž svou inspirační roli asi sehrály i časopisy jako Gramophone

a Diapason. ("Asi" zdůrazňuji z toho důvodu, protože do redakčního týmu jsem nastoupil na počátku roku 1994.) Tehdy nevycházel v České republice žádný časopis, který by "vážnou" hudbu reflektoval populární formou v atraktivní grafické podobě, což bylo do

té doby u nás nemyslitelné. Také zde nebylo médium, které by se do hloubky zabývalo nahrávacím průmyslem. HARMONIE už od počátku stavěla na dvou oblastech - rozhovorech a recenzích nových gramofonových nahrávek. Dalším pilířem, v němž časopis neměl

a doposud nemá konkurenci, je rubrika jazzu. Tyto priority zůstaly i později, když jsem převzal vedení časopisu. Pokusil jsem se však o riskantní krok. Ještě ostřeji propojovat odbornost a populárnost sdělení ve smyslu námětovém a formálním. Nositely

většího důrazu na odbornost a do jisté míry "edukativního" rozměru časopisu jsou hlavně rozsáhlé seriály (průnik vážné hudby a jazzu, chorál, polyfonie) a potom také kritické úvahy. Populárnost není daná jen způsobem prezentace, ale také náměty. Do této

kategorie patří profily obecně známých hvězd klasického showbyznysu a žánrové přesahy.

Díky HARMONII se čeští čtenáři mohli deset let jako první seznamovat s názory desítek vynikajících zahraničních umělců a umělkyň, jako první se dozvídali o stovkách

nových nahrávek. HARMONIE stála u objevu některých výrazných mladých osobností, z nichž na prvním místě je asi třeba uvést mezzosopranistku Magdalenu Koženou. Stála také jako první o světového comebacku houslisty Bohuslava Matouška. Vedle nesporných

úspěchů je však třeba nezakrývat i chyby. Zásadní omyly byly tři: totálně neúspěšná rubrika audio přístrojů v 90. letech, problematická epizoda, kdy součástí časopisu byla taneční příloha, a v poslední době pokus o rozhovory, v nichž by se ptali známých

osobností na nejrůznější témata sami čtenáři. Projekt, který jsem mylně považoval za zajímavý, začal a skončil u Dagmar Peckové.

Vývoj jasně ukázal, že vzhledem k tematické příbuznosti a kvalitě autorské základny patří k sobě klasická hudba a jazz,

jenž byl před několika lety okořeněn o témata world music. Právem si jazzová rubrika získala mezi odborníky, profesionály a také mezi laiky respekt. Na vrub mého nesprávného odhadu je třeba připsat některá předem špatně odhadnutá témata pro rozhovory

a formulace. Jedna z nich, spjatá s odcházejícím šéfdirigentem České filharmonie Vladimirem Ashkenazym, dokonce před několika lety vzedmula tak ostrou kampaň, že se tehdy HARMONIE ocitla na hraně zániku.

Ve svých dopisech a v anketách oceňujete

pestrost časopisu, výtvarnou rovinu prezentace i odbornou a novinářskou úroveň. Velmi si toho vážím, avšak musím s velkým vykřičníkem zdůraznit, že je to zásluhou desítek autorů-dopisovatelů a výtvarníka Jiřího Vašíčka, který graficky modeluje HARMONII

také deset let!

Slavíme tedy jubileum. Vlivem hlavně různých vnějších okolností je na rozdíl od 90. let každý rok existence časopisu malým vítězstvím. Doufám, že takto budeme vítězit i v budoucnosti.

Na závěr chci upřímně poděkovat všem čtenářům za

věrnost, přízeň a občas i vlídná slova, která potěší, našim partnerům za stálost a zájem a ministerstvu kultury a dvěma nadacím - Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka - za finanční podporu, která v době ekonomické recese má pro nás zásadní význam. Právě díky

veřejnoprávním institucím existuje v České republice v hudební sféře vydavatelská pluralita.

Výročí bylo dobrou záminkou pro neobvyklý editorský tah. Uvnitř časopisu najdete šestnáct karikatur geniálních osobností klasiky, jazzu a moderní populární

hudby, jejichž autorem je nejlepší český hudební karikaturista Josef Blecha. Obrázky Vás mají nejen potěšit, ale též aktivovat Vaše soutěživé buňky. Všichni, kdo správně určí osobnosti na minimálně 12 obrázcích, dostanou kvalitní hudbu na stříbrném disku.

Přeji Vám dobrou pohodu při luštění karikaturního kvízu a jaro plné pohody s kvalitní hudbou.

vyšlo: 28. 4. 2003

elektronické vydání

zveřejněné články Harmonie 5/2003

obsah

3 Fejeton Lukáše Hurníka – Pauza, Glosa: Naši zlatí hoši budou mít operu
4 Dvakrát Magdalena Kožená, Recitál Karla Košárka, Double Martinů
6 Mladí Evropané, Příliš mnoho not, Mírové requiem
7 Recitál Bohumila Kotmela, Moderní večer Arditti Quartet, Leila opět v Praze 8 Osobnost: Exkluzivní rozhovor s dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem
13 Reportáž o výletu do San Francisca
15 Profil: nizozemský violoncellista Pieter Wispelwey
16 Cembalistka Barbara Maria Willi o svém vztahu k Brnu, Čechám, cembalu a autenticitě v hudbě
18 Seriál - Dvanáct tváří polyfonie Tvář V.: Na sklonku renesance
20 Echo, O Kocianově houslové soutěži hovoří Ivan Štraus
22 Skladatel měsíce: Sergej Prokofjev
25 Událost: 40. ročník festivalu Zlatá Praha
26 Svět opery (Praha, Berlín, Drážďany)
28 Hudební kvíz k desetiletému jubileu HARMONIE
29 Každá tvář je životní příběh - rozhovor s Josefem Blechou
30 Věčný lyrik Charles Lloyd
32 Recenze knihy Ducháč, Dorůžka: Karel Vlach - 50 let života s hudbou
33 Lucky Peterson v Praze, Živě
34 4 elements - Jazzová východiska nové generace, Živě
36 Ze světa současných vydavatelství: Rough Guide
37 Pod rohožkou: dirigentka Miriam Němcová
38 Recenze
53 Servis, Soutěže

Luboš Stehlík

Mým rodným městem jsou Pardubice, kde jsem se učil hrát na housle a violu. Housle a zpěv jsem studoval na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. V témže městě absolutorium oboru hudební věda na FF UK. Do pracovního procesu vstoupiv ještě před vysokou školou ročním pobytem v Pěveckém sboru AUS. Po skončení muzikologie, kde moji diplomovou práci vedl Petr Eben, nastoupil jsem v roce 1984 do knižní redakce nakladatelství Editio Supraphon. Od roku 1989 jsem působil několik let v Pěveckém sboru Českého rozhlasu. Po jeho vymazání z českého hudebního života  jsem se stal v roce 1994 členem týmu, později šéfredaktorem časopisu Harmonie, který se brzy stal nejlepším tištěným hudebním médiem České republiky. Jsem partnerem manželky nejlepší ze všech, otcem tří dětí a dědečkem (zatím) sedmi vnoučat.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.