čtvrtek, 30. březen 2023

Harmonie 4/2023

Napsal(a) 

Harmonie 4/2023 Harmonie 4/2023

Islanďan

Často slýchávám, že český svět klasické hudby má skálopevné základy a že hudební školství je na úrovni daleko přesahující Šumavu, realita je však poněkud jiná. I tento segment kultury zasáhl covid, ekonomická deprese, krize evropské identity… Ač se to líbí či nelíbí, dirigentů evropského přesahu bych napočítal do pěti, instrumentalistů a pěvců super elity je možná tucet, český muzikant je vítězem největších soutěží jen výjimečně, festivaly, orchestry a divadla jsou podfinancované, o dlouhodobé a předvídatelné podpoře nejtalentovanějších hudebníků nevím, absolventi hudebních škol mají nezřídka problémy naplnit smysluplně své poslání…

Vloni vydal Institut umění-Divadelní ústav digitální kompilační sumarizaci řady oborových problémů – Uplatnitelnost umělců na trhu práce v oblasti klasické hudby v ČR (Lenka Dohnalová, Lucie Pešl Šilerová). Jsem rád, že existuje. Jaké rady však udělují v této studii mladým hudebníkům na závěr experti? Vybírám: „Již během studia hledat vlastní přirozenou cestu a způsob sebeprezentace, budovat vztahy, komunity. Je potřeba být buď excelentní v hlavním proudu, nebo hledat svou jedinečnost ve výběru repertoáru, stylu, žánru, druhové kombinaci, sebeprezentaci… Už během studia si hlídat, jak se prezentuji na sociálních sítích. Uvažovat pragmaticky o možnostech výdělku, uvědomit si „za kolik“, „za jakých podmínek“, kam se chci dostat, nebo pokud mi to nevyhovuje, tak se soustředit na rozšiřování svého kreativního potenciálu a kontaktů. Je vhodné dbát o psychosomatickou rovnováhu, rehabilitaci. Vědět, kam se obrátit v případě potíží…“ Nuže, mladé hudebnice a mladí hudebníci, dávejte si pozor na „prezentaci, komunikaci, rozšiřujte svůj kreativní materiál“…, ale hlavně věřte svému talentu, buďte otevření, stále kreativně pracujte, žijte zdravě, používejte pozitivní kritické myšlení, a ačkoliv může psychosomatik v zoufalé situaci pomoci, vyhýbejte se mu.

Tajuplný Island produkuje nejvíce hudebníků na osobu na světě, hudba je tedy pro Islanďany důležitou součástí života. Jedním z nejváženějších je teď Víkingur Ólafsson, dobrý „huldufólk“, něco jako Björk klasické hudby, zářivá hvězda klavírního nebe. Bude hostem Pražského jara – dobrá záminka učinit z něj tvář dubna. Dalšími osobnostmi měsíce Berana a Býka jsou Dušan Holý, Alfred Brendel, Daniel Müller-Schott, Matěj Forman a Václav Talich; poctu vzdáváme jazzovému velikánu Waynu Shorterovi. Těší mě, že si dirigent Jakub Hrůša našel čas na inspirující esej.

Coda. Květnové výročí Bedřicha Smetany je tradičně spjato s provedením jednoho ze symbolů české státnosti – Mou vlastí. Tentokrát bych k němu přiřadil důležitý počin Národního muzea (Muzeum Bedřicha Smetany), které v březnu vydalo ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni 1. svazek kritického vydání deníků z mládí této hudební ikony. Doufám, že výstupy projektu Smetana 200 budou příští rok stejně smysluplné.

Citát pro měsíc duben: „Život je bohatý a k srážce s blbcem občas dochází. Náklady vyplývající z takové události mohou být značné, a pokud by se dala předpokládat, jistě vyvineme zvýšené úsilí, abychom se jí vyhnuli… adekvátní jednání je takové, že se srazíme s člověkem normálním.“ (Petr Vyroubal)

Luboš Stehlík

vychází 30. 3. 2023

elektronické vydání

zveřejněné články z Harmonie 4/2023

obsah

4 Pro koho vlastně hrajeme? (Jakub Hrůša)

8 Víkingur Ólafsson: Island je součástí mě samého (Alena Sojková)
Cesta islandského klavíristy na světová pódia byla těžká a zdlouhavá. Dnes je globální hvězdou.

16 Daniel Müller-Schott: Hudba má léčivou moc (Jiří Vejvoda)

20 Alfred Brendel o hudbě (Petr Kadlec)

26 Matěj Forman a jeho výzva výzev (Martin Rudovský)

32 Dušane, tvoje jméno nezahyne (Marie Hvozdecká)

40 Dopisy Václava Talicha (Milan Kuna)

44 Právní a hudební kontrapunkty (Petr Vyroubal)

50 Utajená Rusalka (Vlasta Reittererová)

56 Zapomenuté knihy o hudbě / 15 Karel Janeček: Tektonika aneb nauka o stavbě skladeb (Miloš Hons)

62 Vzpomínky na Shortera (Petr Vidomus)
Vzpomínky českých jazzových osobností na Wayna Shortera, který opustil jazzový svět začátkem března.

66 Jazz v sovětském filmu (Vojtěch Frank)

71 Jsou k něčemu žebříčky world music? (Milan Tesař)

74 Recenze

Luboš Stehlík

Mým rodným městem jsou Pardubice, kde jsem se učil hrát na housle a violu. Housle a zpěv jsem studoval na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. V témže městě absolutorium oboru hudební věda na FF UK. Do pracovního procesu vstoupiv ještě před vysokou školou ročním pobytem v Pěveckém sboru AUS. Po skončení muzikologie, kde moji diplomovou práci vedl Petr Eben, nastoupil jsem v roce 1984 do knižní redakce nakladatelství Editio Supraphon. Od roku 1989 jsem působil několik let v Pěveckém sboru Českého rozhlasu. Po jeho vymazání z českého hudebního života  jsem se stal v roce 1994 členem týmu, později šéfredaktorem časopisu Harmonie, který se brzy stal nejlepším tištěným hudebním médiem České republiky. Jsem partnerem manželky nejlepší ze všech, otcem tří dětí a dědečkem (zatím) sedmi vnoučat.

Komentáře

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.