úterý, 31. leden 2017

Harmonie 2/2017

Napsal(a) 

Harmonie 2/2017 Harmonie 2/2017

Milé čtenářky a milí čtenáři,

orchestry, festivaly, divadla, ba i virtuosové, komorní soubory, nahrávací firmy, soutěže a kostely se snaží shromažďovat peníze ze soukromých zdrojů, které by posílily jejich rozpočet a možnosti rozvoje. A tak se o přízeň velkých a drobných mecenášů ucházejí například různě dynamické kluby přátel té či oné instituce. Ale nejen to. Například jen málokterá nahrávka dnes vyjde bez mecenáše a nový, gigantický nástroj v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě budete moci od podzimu podpořit zakoupe­ním varhanních píšťal. Kromě klubů přátel vznikají i nadace, nadační fondy nebo, což je obzvláště chytré, aktivity hudební instituce podporuje cizí nadace. Pří­kladem může být dohodnutý vstup Nadace Agrofert do edukačních aktivit České fil­harmonie, podpora Nadace Karla Janečka Národnímu divadlu Praha nebo pomoc Bohemi­an Heritage Fund Smetanově Litomyšli a jeho partnerství ve Smetanově výtvarné Litomyšli. Zaklínadlem hudební současnosti je slůvko fundraising, tedy „systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců“. Jejím projevem může být i benefiční koncert.

PKF – Prague Philharmonia je instituce, jež je asi v nejsložitější situaci ze všech tuzemských orches­trů. Patří k nejlepším, více nežli řada jiných naplňu­je veřejnoprávní dimenzi šíření hudby, přitom je to vlastně soukromá firma, která zatím marně usiluje o zvláštní režim státní podpory. PKF má sice Klub, Nadaci a je nucena si vydělávat účastí v občas diskutabilních projektech, ale zdá se, že to nestačí. Proto nabízí ve spolupráci s rodinou Lobkowiczů nový fundraisingový produkt – cyklus koncertů s VIP uměleckou nabídkou, servisem i cenou. (Více se dočtete uvnitř únorového vydaní.) Myšlenka oživení unikátního prostoru Císařského sálu Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě je hodně zajímavá. Má to však háček. Jelikož účast bude jen pro dobře finančně situované milovníky hudby, takže to rozhodně nebude „lidová“ záležitost, lze to zatím vnímat především jako další formu podpory PKF. Pro českou hudební kulturu by to mělo smysl jen tehdy, budou-li koncerty přinášet i novodo­bé světové premiéry partitur z Lobkowiczké sbírky, o jejichž pokladech zatím veřejnost ví jen to, že obsahuje Beethovenovy skladby. Jistě by bylo příjemné, kdyby svým způsobem mimořádné „lobkowiczké“ koncerty mohly mít v budoucnu například ekonomicky vlídnější reprízy a byly do tohoto projektu zapojeny sociální sítě.

Únor přináší Kühnův dětský sbor s jeho hlavním sbormistrem Jiřím Chválou v roli osobností měsíce, Jakuba Hrůšu v překvapivé roli autora faustovské literárně-hudební eseje, poctu skladateli Karlu Husovi, další pohled na českou (moderní) hudbu očima renomovaného anglického publicisty. Unikátní je analytický portrét jedné z nejsilnějších dirigentských legend minulého století – Ference Fricsaye, u něhož snad každého napadne, kam by došel, kdyby mu bylo dopřáno tvořit déle. Z jazzu doporučuji zamyšlení nad tzv. ridery.

Příjemných 28 únorových dnů přeje

Luboš Stehlík

vychází 30. 1. 2017

elektronické vydání

zveřejněné články z Harmonie 2/2017

obsah

3 Virtuózní koncert literatury (Jakub Hrůša)
Dirigent Jakub Hrůša konečně vydržel a dočetl Doktora Fausta až do konce.

6 Jiří Chvála: To nejlepší, co jsem mohl dělat (Michaela Vostřelová)
Jedna z nejvýznamnějších osobností českého sbormistrovství v dialogu se svými malými zpěváky.

10 Nezařaditelný Epoque Quartet (Irena Černíčková)
Letos je tomu sedmnáct let, co byla umělecká scéna obohacena o pozoruhodný smyčcový kvartet.

14 Má vlast? Vždy sváteční (Petr Veber)
S Jakubem Hrůšou o Smetanovi z několika úhlů.

18 Ad fontes musices/K pramenům hudby (Jiří Sehnal)
Zmizelá hudba.

20 Příliš krátký život Ference Fricsaye (Martin Jemelka)
Nemilosrdným osudem, jemuž jako workoholik kráčel bezhlavě vstříc, mu byl vyměřen krátký lidský a ještě kratší umělecký život na přelomu historických a politických epoch.

26 Setkání s příběhy umění (Luboš Stehlík)
PKF – Prague Philharmonia spojila síly s rodinou Lobkowiczů.

32 Pražské jaro (Pavel Trojan Jr.)
Vyhlídky na letošní pražskojarní týdny.

38 Ohlasy, ozvěny, konfrontace (Vlasta Reittererová)
Zvířata v hudbě.

42 Svět opery

43 Profesní atmosféra je výborná, kolegiální a otevřená (Markéta Jůzová)
Rozhovor s hudebním ředitelem Státní opery Praha.

46 Česká hudba očima (a ušima) Angličana (Patrick Lambert)
Musica Nova Bohemica 2.

52 Téměř každou noc jsem snil o tom, že chodím Prahou (Renáta Spisarová)
Karel Husa a jeho 95 let života.

56 Invisible World Quartet (Daniel Vojtíšek)
V novém rozletu.

58 Ridery: přání hvězdných jazzmanů (Milan Tesař)
Základem dobré muziky je dobrý hotel.

60 Jazzové kompilace V. (Lukáš Machata)
Jazzové kompilace ve 21. století.

62 Resonance Records (Jan Mazura)
Muzeum jazzového mainstreamu.

63 Recenze

Luboš Stehlík

Mým rodným městem jsou Pardubice, kde jsem se učil hrát na housle a violu. Housle a zpěv jsem studoval na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. V témže městě absolutorium oboru hudební věda na FF UK. Do pracovního procesu vstoupiv ještě před vysokou školou ročním pobytem v Pěveckém sboru AUS. Po skončení muzikologie, kde moji diplomovou práci vedl Petr Eben, nastoupil jsem v roce 1984 do knižní redakce nakladatelství Editio Supraphon. Od roku 1989 jsem působil několik let v Pěveckém sboru Českého rozhlasu. Po jeho vymazání z českého hudebního života  jsem se stal v roce 1994 členem týmu, později šéfredaktorem časopisu Harmonie, který se brzy stal nejlepším tištěným hudebním médiem České republiky. Jsem partnerem manželky nejlepší ze všech, otcem tří dětí a dědečkem (zatím) sedmi vnoučat.

Komentáře

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.