středa, 2. říjen 2002

Harmonie 10/2002

Napsal(a) 

10/2002 10/2002

Vážení čtenáři,

jistě není v České republice člověka, kterého by alespoň citově nezasáhla srpnová povodňová katastrofa. Rozsah škod je děsivý a bude se odstraňovat léta, někde i desítky let. Zoufalství postižených lidí,

kteří nezřídka přišli téměř o vše, je nezměrné, pomoc tisíců záchranářů, hasičů, policistů a vojáků zaslouží uznání. (Pro mnohé lidi tak nabyla existence policie a vojska konečně smysl.) Také pomoc stovek mladých lidí, hlavně studentů, je jedním ze

sympatických rysů popovodňového období. Oprávněnost své existence prokázala řada obecně prospěšných společností, nadací a charitativních organizací (Adra, Český červený kříž, Člověk v tísni, Česká katolická charita, Diakonie). Po letech se opět objevila

vlna lidské solidarity. O tom všem však lépe či hůře referovala média. Já bych se chtěl v těchto řádcích zmínit o situaci v kultuře.

Nejstrašněji vodní živel ukázal svoji sílu v divadlech a v knihovnách. Divadlo Archa - kompletně zatopeno, Divadlo

v Dlouhé - kompletně zatopeno, Divadlo Na zábradlí - zatopen pouze suterén (zničena vzduchotechnika), Divadlo Pod Palmovkou - kompletně zatopeno, Hudební divadlo v Karlíně + Semafor - kompletně zatopeno, Švandovo divadlo - částečně zatopen suterén,

klub a provozní budova, Jihočeské divadlo - celkové škody 3 miliony korun, finančně těžko vyčíslitelné zničení divadelního archivu postihlo i operní soubor, vyplaveny bicí nástroje... Nikdy v historii nezpůsobila voda v našich knihovnách takovou

destrukci. Vedle staticísů knih běžné produkce se dostala i do archivů vzácných tisků, do fakultních a vysoce specializovaných ústavů. Resumé je hrozivé - asi pět set tisíc svazků za tři sta milionů korun. Například jenom Archeologický ústav Akademie věd

přišel o sedmdesát tisíc svazků a sto dvacet tisíc fotografií. O téměř 100 tisíc svazků přišla knihovna Právnické fakulty UK, přibližně sto padesát tisíc knížek z 20. století bylo zničeno v Jihočeské vědecké knihovně. V mokré papíry se proměnilo dva a půl

tisíce svazků Archivu zednářské knihovny Veliké lóže České republiky. Byly zde uloženy mimo jiné i kresby Alfonse Muchy, jednoho ze zakladatelů československého zednářství. O bezmála polovinu knihovního fondu přišla knihovna Divadelní fakulty AMU. Mnohé

vzácné tisky jsou zmrazeny nebo se suší ve speciálních zařízeních. Odborníci říkají, že až za několik let bude jasné, o co český národ přišel a co bude zachráněno.

Vážně postiženo bylo České muzeum hudby. Celková škoda převyšuje 30 milionů korun! A to

přitom díky obrovskému nasazení pracovníků muzea nejsou škody ještě větší. (K tomu více na straně 6.) Nejhůře z českých orchestrů postihly záplavy Českou filharmonii. Odhad škod - přibližně 120 milionů. Kompletně zničeny byly všechny strojovny,

chlazení, vzduchotechnika, trafostanice, centrální počítač; archiv a notové materiály se podařilo vysušit. V suterénu Rudolfina se prý utvořilo jezero o rozloze přibližně pět tisíc metrů čtverečních. Česká filharmonie se bude z následků povodně ekonomicky

vzpamatovávat nejméně dva roky. Velkou porci spodní vody dostal kostel sv. Šimona a Judy na Starém Městě, jehož provozovatelem je Koncertní jednatelství Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. V kostele byl metr špinavé vody, byly zničeny rozvody

a v červenci nově vybudovaná šatna pro návštěvníky koncertů, v opravě jsou obě cembala a klavír. Škodu FOK odhaduje na 3,5 milionu korun. Díky nevídanému nasazení a obětavosti pracovníků obou orchestrů a včasné instalaci protipovodňových zátarasů na

staroměstské straně Vltavy byly škody menší než by mohly být.

Srpnové události, které tentokrát zcela překryly vzpomínku na tragický srpen roku 1968, iniciovaly řadu aktivit. Chtěl bych například upozornit na dobrou myšlenku Ministerstva kultury České

republiky, které na konci srpna vyhlásilo, že je možné posílat na konto Státního fondu kultury "Záchrana památek po povodních", vedeného u pražské pobočky České národní banky (80004-18028-001/0710, variabilní symbol 7777), finanční dary; peněžní dary

pro Českou filharmonii je možné posílat na povodňový účet u Komerční banky - 12934-011/0100, variabilní symbol - 12. Po celé republice se vzedmula vlna solidarity a uskutečnila se řada koncertů a já jen doufám, že tato empatie s přicházejícím podzimem

a zimou nezmrzne a že dary ekonomicky silných firem nebudou tak nízké, jako tomu bylo 1. září na benefičním koncertu Nadace Vize 97 v Národním divadle vysílaném televizí Prima, jehož celkový výtěžek činil prý 2,2 milionu korun. Myslím si totiž, že

přijde-li firma vydělávající stovky milionů na podium s šekem na 100 tisíc korun, že by se měla nad sebou zamyslet. Nenapadlo i Vás, proč bohaté firmy dávají šeky lidem v tísni, na charitu, nejraději před televizními kamerami a proč raději, jestliže

s nimi tak soucítí, nepošlou peníze přímo na konto bez velmi sofistikovaného vytěžení reklamního potenciálu? Škoda, že myšlenky Františka z Assisi nejsou dnes příliš v kurzu.

V srpnovém úvodníku jsme vyzvali čtenáře, aby

nám poslali svoje otázky pro zpěvačku Dagmar Peckovou. Bohužel možná i vlivem povodňové katastrofy mi došly doposud pouze dvě otázky! Proto Vám dávám možnost posílat své dotazy do "neredakčního rozhovoru" pro Dagmar Peckovou až do 21. října 2002 buďto na

adresu redakce, nebo na moji e-mailovou adresu, kterou najdete v tiráži.

vyšlo: 2. 10. 2002

zveřejněné články Harmonie 10/2002

obsah

3 Fejeton: Čtvero pohledů do not (Lukáš Hurník)
4 Koncert pro lidi v tísni (Luboš Stehlík). Varhanní festival u Jakuba (Dina Šnejdarová)
6 Echo
7 Kytarový festival v Brně (Jan Čižmář). K nedožitým sedmdesátinám Milana Poštolky (Tomáš Slavický)
8 Nefrakounský rozhovor s členy souboru Afflatus Quintet (Miroslav Srnka)
13 E-mailový rozhovor s gambistkou Hille Perl (Dina Šnejdarová)
16 Anne-Sophie Mutter a její nový Beethoven (Joachim Kaiser)
19 Skladatel měsíce: Niccolo Paganini (Jaroslav Holeček)
21 Seriál Česká klavírní tria: Ostravské klavírní trio (Marie Kulijevyčová)
22 Rozhovor s klavíristou Petrem Adamcem (Marie Kulijevyčová)
24 Seriál: Chorál po Tridentském koncilu (Tomáš Slavický)
26 Svět opery (Salcburk, Bregenz, Innsbruck, Bayreuth)
31 Jeden takt Michala Nejtka a WNP (Miroslav Srnka)
33 Benefice pro České muzeum hudby
34 Jazz na Riviéře (DJ Mobley), Novinky, Živě
37 Robben Ford bude hrát v Praze a v Ústí nad Labem (jbf). Kauza Jazztimes počesku (pko)
38 Producenti X: David Rubinson, Bill Laswell (Jan Hála)
39 Ze světa jazzových vydavatelství: Putumayo (Petra Konrádová)
40 Výměna stráží v United Colours of Akropolis (Jiří Moravčík), Lionel Hampton +2002
41 Recenze
53 Novinky
54 Servis

Luboš Stehlík

Mým rodným městem jsou Pardubice, kde jsem se učil hrát na housle a violu. Housle a zpěv jsem studoval na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. V témže městě absolutorium oboru hudební věda na FF UK. Do pracovního procesu vstoupiv ještě před vysokou školou ročním pobytem v Pěveckém sboru AUS. Po skončení muzikologie, kde moji diplomovou práci vedl Petr Eben, nastoupil jsem v roce 1984 do knižní redakce nakladatelství Editio Supraphon. Od roku 1989 jsem působil několik let v Pěveckém sboru Českého rozhlasu. Po jeho vymazání z českého hudebního života  jsem se stal v roce 1994 členem týmu, později šéfredaktorem časopisu Harmonie, který se brzy stal nejlepším tištěným hudebním médiem České republiky. Jsem partnerem manželky nejlepší ze všech, otcem tří dětí a dědečkem (zatím) sedmi vnoučat.

Komentáře

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.