pátek, 6. leden 2006

Harmonie 1/2006

Napsal(a) 

Harmonie 01/2006 Harmonie 01/2006

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

paní Markéta Staňková mi napsala: "Nemám hudební vzdělání, proto tento časopis je pro mne učebnicí i přítelem pro volné chvíle. Díky za velmi hodnotný časopis. Je pro mě skvělým doplňkem k poslechu stanice Vltava - ČRo 3 - a k Týdeníku Rozhlas. Doufám, že si zachová svou převážně černobílou tvář. Svou vysokou úrovní Harmonie převyšuje všechny časopisy a není srovnatelný se žádným na našem trhu." A dodává, že "bulvár vůbec nečtu!" Mnozí z Vás si domysleli, že jsem citoval z listopadové Ankety. Takové hodnocení mě těší a vlévá do žil naději, ale zároveň vím, že je možná až příliš vlídné. Nevím, jestli by to byla v případě zmizení Harmonie tragédie, jak tvrdí pan Jan Dočekal, jsem však rád, že náš magazín dokáže čtenáře povzbudit, jako je asi tomu v případě paní Vlasty Veselé, která se mi v anketě svěřila: "Těším se vždy na nové číslo časopisu. Nežila jsem totiž vždy na »lesní samotě« jako nyní. Ráda jsem dříve navštěvovala hlavně operu, ale i koncerty. Váš časopis je pro mne jakousi spojkou mezi minulostí a současností." V anketě mě zaujalo několik podnětů, z nichž jeden mimoděk počínaje lednem začínáme realizovat. Paní Alena Miltová by si uvítala seriál o hudbě 2. poloviny 20. století. Téměř jsme se strefili. Libretisty v roce 2005 vystřídá dvanáctidílné poutavé povídání o různých vrstvách hudebního života v době protektorátu. Opět unikátní příspěvek HARMONIE do české hudební odborně populární žurnalistiky. Můj díky za skvělý nápad patří stálému spolupracovníku časopisu, Josefu Šebestovi. Protože seriály se staly jedním z nejoblíbenějších pilířů magazínu, tak je pro Vás připraven v roce 2006 ještě jeden cyklus článků, reflektující čtvrt tisíciletí od narození Wolfganga Amadea Mozarta. Ediční a redakční příprava obou projektů je zásluha Diny Šnejdarové, která bohužel HARMONII opouští. Během několika let odvedla obrovské penzum práce, díky ní se zvláště v recenzní rubrice blahodárně rozšířilo spektrum spolupracovníků a zvedla se úroveň a přitažlivost soutěží. Z celého srdce jí za skvělou a obětavou práci děkuji!... Na závěr tohoto bloku ještě jistě potěšitelný dodatek. Vydavatel se rozhodl, že zatím ponechá cenu časopisu na stávající úrovni a i když se mi to jeví jako nemožné, tak se pokusí najít další vnitřní úspory.

Hlavním blokem lednové HARMONIE je série článků, jejímž průsečíkem je Brno a jeho filharmonie. Rozhovor s dirigentem Casparem Richterem je svým způsobem vyznáním jeho vztahu k tomuto městu a jeho erbovnímu orchestru, dramaturg Jiří Beneš dává nahlédnout do orchestrální "kuchyně", mladý koncertní mistr Pavel Wallinger reprezentuje naději v pozitivní vývoj filharmonie a článek o kauze Janáčkovo kulturní centrum nastoluje základní otázku, jakou má tento ambiciózní projekt budoucnost. Dalšími dvěma velkými tématy tohoto čísla je zamyšlení nad světovou výstavou hudebních nástrojů v Číně, s čímž souvisí i rozhovor s paní Ceralovou Petrofovou, a Mozart. Jednak první díl seriálu, jehož autory jsou manželé Reittererovi, a povídání se šéfem BVA, koordinační firmy projektu Mozart Praha 2006, Jiřím Hubačem. Jestli Vám to jméno připadá povědomé, pak připomínám, že je to organizátor skvělé Pocty Antonínu Dvořákovi 2004 (obdržely Cenu Harmonie 2004) a vydavatele řady pozoruhodných hudebních portrétů slavných Čechů (Smetana, Dvořák, Novotná, Destinová, Talich) na DVD.

Doufám, vážení přátelé HARMONIE, že Vás časopis bude bavit a obohacovat i v roce 2006.

vyšlo: 25. 12. 2005

elektronické vydání

zveřejněné články Harmonie 1/2006

obsah

3 Novoroční zamyšlení Jaroslava Kouteckého
4 Jubilující slovo ředitel, Smetanovy stopy v Göteborgu
5 Seriál: Hudba v Čechách a na Moravě v období německého protektorátu 1
8 Hudební vedletrh v Číně
12 Wolfgang Amadeus Mozart 1 - Legendy a mýty
16 Osobnost: dirigent Caspar Richter, Petrof je osudem Zuzany Ceralové Petrofové
21 Jiří Hubač o projektu Mozart Praha 2006
24 Brno touží mít důstojný "chrám" hudby
26 Rozhovor s Jiřím Wallingerem
28 Životní rekapitulace Jiřího Beneše
30 Soudobá hudba
33 Kritiky
36 Architekti iluzí 7
37 Svět opery (Brno, Plzeň, Lipsko, Vídeň)
39 Joshua Redman - Nejsem mladý lev
42 Smith a Kellock, Jamie Cullum - Crossover po anglicku
43 Bigbandové orgie Milana Svobody
44 Věčně zamilovaná dvojice Amadou & Mariam
47 Recenze
61 Novinky CD/DVD
62 Infoservis, soutěž

Luboš Stehlík

Mým rodným městem jsou Pardubice, kde jsem se učil hrát na housle a violu. Housle a zpěv jsem studoval na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. V témže městě absolutorium oboru hudební věda na FF UK. Do pracovního procesu vstoupiv ještě před vysokou školou ročním pobytem v Pěveckém sboru AUS. Po skončení muzikologie, kde moji diplomovou práci vedl Petr Eben, nastoupil jsem v roce 1984 do knižní redakce nakladatelství Editio Supraphon. Od roku 1989 jsem působil několik let v Pěveckém sboru Českého rozhlasu. Po jeho vymazání z českého hudebního života  jsem se stal v roce 1994 členem týmu, později šéfredaktorem časopisu Harmonie, který se brzy stal nejlepším tištěným hudebním médiem České republiky. Jsem partnerem manželky nejlepší ze všech, otcem tří dětí a dědečkem (zatím) sedmi vnoučat.

Komentáře

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.